God praxis vid rekrytering av personer med utländsk bakgrund

VAMM Steelin uusin työntekijä on inkerinsuomalainen Anna. Hän työskentelee yrityksessä tuotannonsuunnittelijana.

Organisationerna på handelskammarområdet sysselsätter ett stort antal personer med utländsk bakgrund. Det är många och ofta mycket enkla saker som inverkar på hur bra rekryteringsprocessen och anställningsförhållandena ska lyckas.

Vaasan kaupunki, vaasalaiset Devatus ja VAMM Steel, kokkolalainen KL-Asennus sekä Pietarsaaressa toimiva koiranruokavalmistaja Mush ovat toteuttaneet onnistuneesti lukuisia kansainvälisiä rekrytointeja. Työntekijöitä on palkattu niin työnantajayrityksen kuin työntekijöiden kotimaasta.

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden rekrytointien onnistumiset liittyvät hyviin käytäntöihin sekä rekrytointiprosessissa että työsuhteen aikana.

Anonyymi rekrytointi paljastaa parhaan tekijän ja kehittää esihenkilöä

Vaasan kaupunki aloitti vuonna 2018 anonyymit rekrytoinnit, joissa esihenkilöt valitsevat haastateltavat saamatta tietää heidän henkilöllisyyttään ennen haastatteluja. Menettely tukee monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.

– Anonyymi rekrytointi on toimiva, kun on paljon hakijoita. Se ei palvele tapauksissa, joissa kaikki haastatellaan, Vaasan kaupungin konsernihallinnon rekrytointivastaava ja ensimmäinen koskaan anonyymisti rekrytoitu työntekijä Anne Lindell sanoo.

Anonyymius helpottaa haastateltavien valintaa, sillä esihenkilölle näkyy hakijoista vain oleellinen tieto. Sujuvuuden varmistamisessa korostuvat hakuprosessin ja -lomakkeiden määrittely sekä esihenkilöiden perehdytys.

Esihenkilöiden mahdollisia ennakkoluuloja anonyymia rekrytointia kohtaan voidaan karsia sisäisen markkinoinnin avulla.

– Tuomme esiin menetelmän hyötyjä ja onnistumistarinoita, Lindell kertoo.

Vaasan kaupunki tekee vuosittain noin 400 rekrytointia ja on rekrytoinut yhteensä yli 60 henkilöä monenlaisiin tehtäviin eri organisaatiotasoille. Ulkomaalaistaustaisten rekrytoinnissa haasteena on kielitaitovaatimus, mutta hyväksytyn uuden kansainvälisen Vaasan strategian myötä englanti yleistyy.

Työturvallisuus ja -motivaatio tärkeintä

Metallialan kasvuyrityksissä tuotantotyövoiman tarve on jatkuva, ja hyvät paikalliset osaajat ovat jo työssä. VAMM Steelin ratkaisuna ovat työharjoittelut.

– Meillä on Vamian kanssa sopimus, ja koulusta on meillä säännöllisesti harjoittelussa ulkomaalaistaustaisia. Otamme itse yhteyttä oppilaitokseen, ja myös opettajat ohjaavat meille harjoittelijoita, toimitusjohtaja Vesa Tammela kertoo.

Työharjoittelu mahdollistaa työnantajan ja -tekijän tutustumisen toisiinsa ennen työsuhteen alkua. Motivaatio ratkaisee.

– Jos henkilö halua tehdä työtä, me kyllä opetamme työtehtävän ja työturvallisuusasiat, Tammela sanoo.
Väärinkäsitysten ehkäisemiseksi on parempi, että työnantaja ja työntekijä eivät molemmat puhu vierasta kieltä. VAMM Steelillä kieli on suomi. Sen oppiminen hyödyttää ulkomaalaistaustaisia monin tavoin myös työn ulkopuolella.

Konepajayrityksessä työturvallisuus korostuu.

– Turvallisuusasioita pitää toistaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kanssa usein, että he varmasti ymmärtävät ne ja toimivat oikein. Paras tapa on tarkastaa säännöllisesti, miten työntekijä toimii, Tammela ohjeistaa.

Hyvä vastaanotto ja läheiset tukevat sopeutumista ja sitoutumista

KL-Asennus Oy osallistui vuonna 2008 Kokkolan kaupungin ja Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään hankkeeseen, jossa yhtiöön rekrytoitiin hitsaajia suoraan Kiinasta. Aikuiskoulutuskeskus kartoitti sopivat osaajat kansainvälisiä yhteyksiään hyödyntäen. Yhteishankkeet ovat monille yrityksille resurssien kannalta ainoa mielekäs tapa toteuttaa kansainvälisiä suorarekrytointeja.

– Hanke oli hyvin edullinen ja kannattava investointi niin meille kuin yhteiskunnalle, KL-Asennus Oy:n toimitusjohtaja Jarl Kallela sanoo.

Henkilöt olivat tullessaan ammatillisesti valmiita. Kahdeksasta palkatusta viisi työskentelee edelleen yhtiössä ja myös heidän perheensä asuvat alueella. He ovat tulleet osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja Kokkolan yhteisöä. Kiinalaiset ovat työteliäitä ja joustavia ja haluavat rakentaa hyvän elämän myös lapsilleen.

Kallelan mukaan rekrytointien onnistumisessa ratkaisevaa on, että ulkomailta tulevat työntekijät otetaan kaltaistensa joukkoon ja autetaan alkuun.

– Järjestimme asumisen, ruokaa jääkaappiin ja polkupyörät pihaan. Ne helpottivat työn ja elämän aloittamista vieraassa ympäristössä.

Kallela on valmis rekrytoimaan uuden kiinalaisryhmän heti, kun muutkin osapuolet ovat. Myös kiinalaiset osapuolet pitivät hanketta onnistuneena ja ovat valmiita uuteen rekrytointikierrokseen.

Engelska språket och mångfald lockar

Företaget Devatus, som arbetar med globala kunder och digitaliseringsprojekt, söker ständigt ny personal och tar också emot ansökningar hela tiden. Bland dessa finns internationella studerande som bor i Vasa och personer som flyttat till regionen tillsammans med en familjemedlem.

Rekrytering markeras av tekniska färdigheter och i synnerhet om kulturell anpassning.

– Kulturen är det viktigaste för oss, men även mångfald och jämlikhet betonas. Dessa är självklara saker, men i vår kommunikation lyfter vi tydligt fram detta eftersom många sökande ser det som avgörande, säger Sanna Lundström som är Head of People and Culture.

Det enda språkkravet på Devatus är engelska som används i all kommunikation. Som ett resultat av detta kan företaget locka till sig många goda internationella sökande.

Varje organisation har sin egen väg till internationalisering.

– Man måste förändra kulturen och börja använda engelska på bred front så att personerna med utländsk bakgrund inte känner sig utanför, ger Lundström som råd.

Devatus skapar en grund för rekryteringen av internationella specialister genom högskolesamarbete och Digitalisation Academy.

– Vi sänker också tröskeln för studerande att söka jobb hos oss genom att diskutera ämnesval med dem och vägleda dem i fråga om tidpunkten för ansökan, säger Lundström.

Lika arbetsvillkor och karriärmöjligheter för alla

Mångfald är en styrka hos företaget Mush som tillverkar hundmat. I ett nyligen genomfört slutarbete för företaget konstaterades det att den mångkulturella arbetsgemenskapen för med sig många fördelar för Mush: den förbättrar företagets image i lokalsamhället samtidigt som den för med sig bästa internationella praxis och mångfald i tankesättet.

För att hitta nya medarbetare använder sig Mush av personalens rekommendationer. Det här fungerar eftersom produktionsarbete inom livsmedelsindustrin inte kräver särskilda förhandskunskaper. Jakobstadsregionen tillhandahåller inte utbildad personal inom branschen utan företaget självt utbildar motiverade personer.

Det är viktigt att ge alla lika möjligheter att arbeta och utvecklas. På Mush rekryteras personer med utländsk bakgrund både till produktionen och som tjänstemän, och de som rekryteras till produktionen har goda möjligheter att avancera inom organisationen.

– Under de senaste tio åren har vi lyckats speciellt bra med interna rekryteringar och därför har vi nu personer med utländsk bakgrund på många högre poster och även i ledningsgruppen. Möjligheterna motiverar både den enskilda arbetstagaren och hela arbetsgemenskapen, säger Magnus Pettersson som är direktör på Mush.

Apua ja tukea kansainvälisiin rekrytointeihin:

Kansainvälisen rekrytoinnin opas työnantajille

Talent Coastline – Alueellisen ekosysteemin tavoitteena on vauhdittaa yritysten kasvua turvaamalla osaavan työvoiman riittävyys ja edistämällä työvoiman maahanmuuttoa. Ekosysteemillä on toimintaa useilla paikkakunnilla Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. – Pohjanmaan ELY-keskus

Boostia kansainvälisiin rekrytointeihin – Valmennus, joka tarjoaa tietoa saatavilla olevista tukitoimista yrityksille sekä tukea työyhteisöjen kulttuurien kehittämiseen kansainvälistymiselle otolliseen suuntaan – Vaasan yliopiston Executive Education

Imago – Valmennus yrityksille työnantajakuvan, rekrytointiosaamisen ja monimuotoisuutta tukevien johtamistaitojen kehittämiseen – TE-toimisto

EURES – kansainvälinen rekrytointipalvelu, jonka avulla työnantaja voi etsiä työvoimaa Euroopasta, palveluvalikoimaan kuuluvat neuvonta ja opastus, rekrytointi, asettautuminen, koulutus sekä taloudellinen tuki osaajien rekrytointiin Euroopasta – TE-toimisto

TE-toimiston Kokka kohti Suomea -hanke – hankepilotti, joka tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden hankkia maahantuloa helpottavia palveluita 1–2 henkilölle ja heidän perheilleen

Business Finlandin Talent Explorer – rahoitusta, jonka avulla yritys voi palkata kansainvälisen osaajan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta ja edistämään yrityksen liiketoimintaa uudella markkinalla

Vaasa International Talents – tarjolla kansainvälisiä opiskelijoita laajasta määrästä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjelmia, ohjelma tukee sen kautta palkattujen harjoittelijoiden palkkakustannuksia jopa 50 % kolmen kuukauden ajan

Welcome Office Kokkola – tietoa ja työkaluja työnantajille kansainvälisten osaajien rekrytointien tueksi

KOSEKin työnetsijä Kokkolan seudulla – auttaa maahanmuuttajataustaisten osaajien rekrytoinnissa

Centria-ammattikorkeakoulun Export Expert – Hankkeessa kartoitetaan yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä työvoimatarpeita sekä avustetaan yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa, työhön tai työharjoitteluun menee tandemparina kantaväestöön kuuluva ja kansainvälinen osaaja

TEXT: RIIKKA AUTIO
BILDER: SAMI PULKKINEN, DE INTERVJUADE
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS
LÄNKARNA SAMLADE AV: MIA BRÄNNBACKA

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN