Väl genomförda projekt ger referenser och ännu större projekt

Daniel Sundqvist började som verkställande direktör för Fineweld Oy i början av år 2022. Under de senaste tio åren har han arbetat för företaget som projektledare.

Fineweld grundades år 1998 och specialiserar sig på stora industriprojekt och nyinvesteringar. Till branscherna hör industrier inom batterikemikalier, kemikalier, massa och papper, metallförädling och gruvdrift.

Inom batterikemikaliebranschen är det hård konkurrens om vem som hinner först. Fineweld har ett klart försprång eftersom Northvolt valde dem som huvudleverantör för batterifabrikprojektet i Skellefteå tillsammans med ABB och Sweco. Valet främjades av dokumenterad expertis inom stora industriella investeringsprojekt och en unik halvmodulär tillverkningsprocess.

För att få stora projekt måste du gradvis öka projektens storlek. Referenser är avgörande och därför levererar Fineweld projekt enligt överenskommelse. – Goda referenser är det bästa försäljningsargumentet och mycket mer värdefullt än all marknadsföring. Vi har varit framgångsrika de senaste åren tack vare våra referenser, säger Sundqvist.

Sundqvist litar på de österbottniska företagens kompetens och möjligheter att få ta del av stora projekt. Men det kräver samarbete och ett omfattande nätverk av samarbetspartners. Och framför allt är det viktigt att lyfta fram sina egna styrkor. – Det lönar sig att ta modell av svenskarna – de är bra på att berömma sig själva, säger Sundqvist.

Som verkställande direktör vill Sundqvist säkerställa att Fineweld hänger med i den snabba utvecklingen inom branschen genom att hela tiden sköta om företagets konkurrenskraft och utvecklingen av processer och teknik. Personalens välbefinnande och framgångsrik rekrytering är av största vikt för ett snabbt växande företag.

Sundqvist är systematisk, har ett gott minne och en förmåga att leda helheter och komma överens med människor. Allt detta bidrar till att lyckas som vd.

DANIEL SUNDQVIST
  • Verkställande direktör för Fineweld Ab från och med 1.1.2022
  • Examina: ingenjör både inom produktionsekonomi och driftteknik (BSc)
  • Bor i Esse därifrån han också är hemma. Till familjen hör fru och tre barn.
  • På fritiden kopplar han av med att röra sig i skogen, jaga och sköta om den egna skogen samt att spela den populära sporten padel med sina bröder.

TEXT: RIIKKA AUTIO
FOTO: SONJA HAGSTRÖM
ÖVERSÄTTNING: MICAELA LINDAHL-PALMROOS