ICT 2020-luvulla: opetuksen ja tutkimuksen tiekartta

ICT 2020-luvulla: opetuksen ja tutkimuksen tiekartta on valmistunut. Tiekarttaa olivat laatimassa kaikki pohjalaiset ja keskipohjalaiset ICT-alan osaajia kouluttavat korkeakoulut sekä iso joukko alan yrityksiä. Syntynyt raportti linjaa alan korkeakouluopetuksen sisältötoiveita ja täydennyskoulutustarpeita, tutkimuksen ja kehittämisen painopistealueita, korkeakoulujen roolia alan kaupallistamisessa sekä yritysten roolia alan osaajapulan ratkaisemisessa.

– Nyt syntynyt tiekartta on upea ICT-alan korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön tuotos, kiittelee Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä. – Näin laajamittaista pohdintaa alan kehityslinjoista elinkeinoelämän tarpeita kuunnellen ei ole aiemmin tehty.

Tiekartan laatimisen pohjaksi Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunta järjesti keväällä yrityksille ICT-työpajan, jonka tarkoituksena oli saada yrityksiltä palautetta siitä, mitä asioita opiskelijoiden pitäisi oppia koulutuksessa ja millainen tutkimustoiminta hyödyttäisi yrityksiä. Työpaja toteutettiin learning caféna ja siihen osallistui noin 40 henkilöä seudun yrityksistä ja korkeakouluista. Työpaja järjestettiin yhdessä alan opetusta tarjoavien Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen korkeakoulujen ja Allied ICT Vaasan kanssa.

Tutustu ICT-alan opetuksen ja tukimuksen tiekarttaan

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN