ICT på 2020-talet: färdplanen för undervisning och forskning

ICT på 2020-talet: färdplanen för undervisning och forskning har blivit klar (bilaga, på finska). Färdplanen har sammanställts av alla högskolor i Österbotten och Mellersta Österbotten som erbjuder utbildning inom ICT-branschen samt en stor grupp företag inom branschen. Den framtagna rapporten beskriver branschens önskemål på innehåll och behov av fortbildning inom högskoleutbildningen, tyngdpunktsområden inom forskning och utveckling, högskolornas roll i kommersialiseringen av branschen samt företagens roll för att lösa bristen på kunnigt folk inom området.

– Färdplanen som nu har tagits fram är ett resultat av ett storartat samarbete mellan högskolorna inom ICT-branschen och företagen, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä. – Så här omfattande diskussioner om branschens utvecklingslinjer i enlighet med näringslivets behov har inte gjorts tidigare.

Som grund för arbetet med färdplanen ordnade Österbottens handelskammares ICT-utskott på våren en ICT-workshop för företag där avsikten var att få feedback från företagen gällande vad studerande borde lära sig inom utbildningen och vilken sorts forskning som skulle vara till nytta för företagen. Workshopen genomfördes som ett learning café och ca 40 personer från regionens företag och högskolor deltog. Workshopen ordnades tillsammans med högskolorna i Österbotten och Mellersta Österbotten som erbjuder undervisning inom ämnet samt Allied ICT Vaasa.

Bekanta dig med ICT-branschens färdplan för undervisning och forskning

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN