Paula Erkkiläs kolumn i ÖT: Ansvarsfull attityd i jakten på erbjudanden

Paula Erkkilä

Publicerad på Österbottens Tidning onsdagen 11.11.2020.

Singles’ Day, Black Friday, Cyber Monday – de kommande veckorna är fyllda av megastora köpdagar. Den första av dessa, Singeldagen, sparkar igång julhandeln på samma gång. Singeldagen har sitt ursprung i Kina och har utvecklats till den internationellt största enskilda köpdagen. Efter att försäljningsdagen inleddes ifjol hade e-handelsjätten Alibaba Group redan sålt för en miljard dollar efter 68 sekunder. Under hela dagen klickades 1,3 miljarder inköpshändelser till digitala köpkorgar till ett värde av 38,4 miljarder dollar.

Black Friday som fick sin början på 1960-talet i USA uppmanar oss att konsumera den sista fredagen i november. Black Friday är full av galna erbjudanden och den har utvecklats till en köpkarneval som pågår en hel vecka både i stenfots- och webbutiker. Cyber Monday som hålls måndagen efter Black Friday positionerar sig i synnerhet inom e-handeln. Innehållsmässigt märks de här kampanjerna framför allt av inom hemelektronik.

I och med de här kampanjerna har betydelsen av november månad ökat vad gäller omsättningen inom detaljhandeln. Även i fortsättningen kommer utvecklingen sannolikt att gå mot en köpsäsong som sträcker sig över en allt längre period före jul. Butikerna behöver kampanjer mer än förr då skatteåterbäringarna inte sätter fart på julförsäljningen som tidigare.

Köpfebern har också en avigsida. Som exempel kan nämnas att var fjärde som handlade på Singeldagen i fjol returnerade eller bytte ut sina inköpta varor. Hundratals miljoner returnerade eller utbytta varor som transporteras längs vägar, i luften eller till sjöss innebär en stor belastning på miljön i form av utsläpp och avfall. Det är många som inte tänker på det här då de returnerar sina varor. En del konsumenter anser returneringen till och med vara en miljögärning: eftersom jag inte behöver varan så returnerar jag den.

Som en reaktion på den ansvarslösa konsumtionsfesten har Köp inget-dagen införts och den infaller samma dag som Black Friday. I stället för att helt och hållet låta bli att köpa någonting under en dag så skulle det dock vara bättre att varje dag göra noggranna val, att prioritera cirkulär ekonomi och mera hållbara alternativ. Finländska konsumenter beställer 40 procent av sina inköp på webben från en utländsk nätbutik. Det är ansvarfullt att också tänka igenom sitt eget konsumtionsbeteende och styra sina inköp till inhemska stenfots- och webbutiker butiker.

Handeln är den största branschen i Finland både mätt i antalet anställda och BNP. Med tanke på samhället så är det alltså inte egalt hur det går för handeln eftersom branschen skapar välstånd, välmående och framgång för Finland. Handeln har också en viktig uppgift vad gäller samhällsansvar eftersom många ungdomar får sitt första jobb inom handeln.

Handelsbranschen har en viktig roll som finansiär av offentliga tjänster. Jämfört med andra branscher betalar handeln överlägset mest mervärdesskatt, står för näst mest förskottsinnehållning på löneinkomster och betalar tredje mest samfundsskatt. Tack vare dessa skatteintäkter får barnen gå i skola, erbjuds åldringar och sjuka vård, hålls vägarna i skick, byggs det ishallar, bibliotek, fotbollsplaner och mycket annat.

Det här är sådant som det kan vara bra att tänka på mitt i köpfebern. Var och en av oss konsumenter använder sin röst genom de val vi gör. Genom att konsumera ansvarsfullt så kan vi påverka den framtida välfärden på ett betydande sätt.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN