Det värsta torde vara över

Det ekonomiska läget i företagen i Mellersta Österbotten och Österbotten har förbättrats sedan i våras, då coronapandemin orsakade en chockartad djupdykning, men är fortfarande dyster enligt konjunkturbarometern Business Panel som Österbottens handelskammare genomförde bland sina medlemsföretag i början av den här månaden. Det ser ut som om vårens skräckscenarier inte förverkligas till alla delar och att bottennoteringarna i huvudsak ligger bakom oss. Förutom orderstocken så har alla saldotalen börjat peka uppåt men är ännu under nollstrecket.

Saldotalet för stämningen är mest negativ av alla mätare – precis som på våren – trots att läget har förbättrats. Saldotalet var -56 på våren och är nu -28. Stämningen i företagen är sämre än vad omsättningen, rekryteringsutsikterna eller ens orderstocken tyder på. Saldotalet för orderstocken pekar fortfarande försiktigt nedåt och är det näst lägsta av alla saldotalen. Det är nu -21 medan det på våren var -20. I takt med att året framskridit så har vårens rädsla för att omsättningen ska rasa avtagit i någon mån. Nu uppskattar 55 % av företagen att omsättningen förblir på samma nivå som ifjol eller till och med ökar.

Precis som i våras så är den största enskilda flaskhalsen fortfarande otillräcklig efterfrågan. Nedgången sedan i våras är 2 %-enheter och bland alla som besvarat enkäten begränsas nu 49 % av otillräcklig efterfrågan. Bristen på yrkeskunnigt folk som diskuterats mycket under de senast åren lindrades något i våras då coronakrisen bröt ut. I förfrågningen på våren rapporterade 24 % att bristen på arbetskraft bromsar verksamheten, nu var motsvarande andel 31 %. Bristen på yrkeskunnigt folk ser alltså ut att öka igen.

På företagsfältet märks en tydlig tudelning: trots coronakrisen så finns det fortfarande tiotals företag vars situation och utsikter ser ljusa ut. Men såsom saldotalen med minusförtecken visar så är antalet företag med sämre utveckling ändå ännu fler.

Läs hela pressmeddelandet
Business Panel 11/20 – bilder
Bekanta dig med resultaten från Business Panel med hjälp av en kort, finskspråkig video

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN