Varje lärare utses till vinnare i Digitala Språng 2020

Lärarna i Österbotten och Mellersta Österbotten har utsetts till vinnare i Österbottens handelskammares Digitala språng år 2020. Utmärkelsen går till alla lärare inom alla utbildningsstadier, allt från grundskolor, gymnasier, yrkesläroinrättningar till yrkeshögskolor och universitet. Det årliga vandringspriset överräcks till föreningen OAJ Österbotten som i stor utsträckning representerar lärarkåren. Årets digitala språng utses av Österbottens handelskammares ICT-utskott.

Traditionellt sett så har utmärkelsen Årets digitala språng tilldelats ett företag som i sin verksamhet har gjort ett framgångsrikt digitalt språng. Det kan ha handlat om att effektivera den egna verksamheten genom digitalisering, utveckla ny digital verksamhet eller skapa en konkurrensfördel genom att använda sig av digitala verktyg.

– Under det här exceptionella året ansåg vi att det inte kändes vettigt att lyfta fram ett enskilt företag. Det är så många företag som på grund av coronan varit tvungna att ta ett digitalt jättekliv. Därför sökte vi nu efter något vars samhälleliga betydelse och inverkan är mer omfattande, säger Ilkka Palola som är ordförande för Österbottens handelskammares ICT-utskott.

– Lärarna gjorde ett enormt jobb på våren då de övergick till distansundervisning på oerhört kort tid. Det fanns inte mycket tid att reagera och förbereda sig, och inga vanliga planeringsperioder eller riktade resurser fanns tillgängliga heller. Lärarna uppvisade en otrolig krisberedskap, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Österbottens handelskammare vill med utmärkelsen tacka alla lärare i Österbotten och Mellersta Österbotten för det fina arbete som har gjorts i läroinrättningarna i år. Man har snabbt tagit till sig nya arbetssätt och fått tänja på den egna orken.

Lärarnas arbete har stor betydelse även för näringslivet och företagen. Genom sitt arbete skapar lärarna den kunskapsbas som företagen och arbetsplatserna bygger sin framtid på.

Bakgrund

Österbottens handelskammare väljer årligen ett Digitalt språng. Utmärkelsen kan gå till ett företag eller sammanslutning som i sin verksamhet gjort ett framgångsrikt digitalt språng. Vinnaren ska ha effektiverat sin verksamhet med hjälp av digitalisering, utvecklat en ny digital affärsverksamhet eller skapat en konkurrensfördel genom att utnyttja digitala verktyg. Österbottens handelskammares ICT-utskott utser det Digitala språnget. Vinnaren får ett vandringspris och ett diplom. Tidigare Digitala språng är: 2019 NykarleBud Ab, 2018 Merius Oy, 2017 Stormossen Oy Ab, 2016 SK Protect Oy, 2015 Alfame Systems Oy.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN