Lagstiftning som gäller konkurrensförbudsavtal förnyas – arbetsgivare måste vara beredda på förändring

Regeringen har lagt fram sitt förslag till en ändring av arbetsavtalslagen rörande konkurrensförbudsavtal som ska träda i kraft i början av januari 2022. Ändringens syfte är att begränsa användningen av konkurrensförbudsavtal genom att införa en skyldighet för arbetsgivare att betala ersättning för alla sådana avtal. Samtidigt tvingar ändringen arbetsgivare att ännu noggrannare reflektera över användningen av konkurrensförbudsavtal, eftersom obetänksam användning kan leda till onödiga extrakostnader för arbetsgivaren på grund av lagändringen.

Läs artikeln som EY:s sakkunniga har skrivit om konkurrensförbudsavtal

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN