Vuoden 2020 Digiloikkaaja on joka ikinen opettaja

Pohjanmaan kauppakamarin vuoden 2020 Digiloikkaajaksi on valittu pohjalaiset ja keskipohjalaiset opettajat. Palkinto myönnetään kaikille opettajille kaikilta kouluasteilta, niin peruskouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista kuin ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Vuotuinen kiertopalkinto ojennetaan opettajakuntaa laajasti edustavalle OAJ Pohjanmaalle. Digiloikkaajan valitsee Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunta.

Perinteisesti Digiloikkaaja-palkinto on myönnetty yritykselle, joka on ottanut liiketoiminnassaan onnistuneen digiloikan. Kyse on voinut olla oman toiminnan tehokkuuden lisäämisestä digitalisoimalla sitä, uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä tai kilpailuedun luomisesta digitaalisia työkaluja hyödyntämällä.

– Tänä poikkeuksellisena vuotena katsoimme, että yhden yrityksen framille nostaminen ei olisi ollut mielekästä. Niin moni yritys on koronan vuoksi joutunut ottamaan mittavia digiharppauksia. Haimmekin nyt laajempaa yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Palola.

– Opettajat tekivät keväällä valtavan työn siirtyessään etäopetukseen ilmiömäisellä nopeudella. Reagointi- ja valmistautumisaika oli hyvin lyhyt, eikä totuttuja suunnittelujaksoja tai kohdennettuja resursseja ollut valmiina. Opettajat osoittivat melkoista kriisivalmiutta, kiittelee Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Pohjanmaan kauppakamari haluaa tunnustuksella kiittää kaikkia pohjalaisia ja keskipohjalaisia opettajia siitä hienosta työstä, jota oppilaitoksissa on tänä vuonna tehty. Uusia työtapoja on omaksuttu nopeasti omaa jaksamista venyttäen.

Opettajien työllä on iso merkitys myös elinkeinoelämän ja yritysten näkökulmasta. Opettajat luovat työllään sitä osaamispohjaa, jolle yritykset ja työyhteisöt rakentavat tulevaisuuteensa.

Taustaa

Pohjanmaan kauppakamari valitsee vuosittain Digiloikkaajan. Näin Kauppakamari kannustaa alueen yrityksiä digitalisaation hyödyntämiseen liiketoimintansa kehittämisessä. Digiloikkaaja-kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin digitalisaation merkitys liiketoiminnalle sekä innoittaa yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota toimialaan ja kokoon katsomatta. Lisäksi kilpailulla nostetaan esiin ICT-alan osaamista kauppakamarin alueella sekä edistetään alan kehittymistä ja lisätään sen vetovoimaa. Voittaja saa palkinnoksi kiertopalkinnon ja kunniakirjan. Aiemmat Digiloikkaajat ovat: 2019 Nykarlebud Oy, 2018 Merius Oy, 2017 Stormossen Oy Ab, 2016 SK Protect Oy, 2015 Alfame Systems Oy.