Vad bör företagen känna till om dataskyddet och datasäkerheten?

Företagen bör vara extra uppmärksamma på dataskyddet och sin datasäkerhet så att inga dataintrång längre kan ske. Vi erbjuder företagen gratis tillgång till Centralhandelskammarens dataskydds- och datasäkerhetsguider som har gjorts tillsammans med olika samarbetspartner.

I guiden, som är på finska, ges grundläggande råd om hur det lönar sig att organisera dataskyddsärenden i företagets vardag. Guiden ger en översikt av innehållet i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och av de centrala åtgärder som förordningen kräver. Samtidigt ges information om de möjligheter som genomförandet av förordningen ger för utvecklandet av affärsverksamheten. Dataskyddsguiden har skrivits för företag med avsikten att klargöra och hjälpa förstå de centrala begrepp och principer som hör till dataskyddet. Guiden ger exempel på vilka skyldigheter och vilket ansvar företagen har gällande dataskyddsfrågor.

Ladda ner dataskyddsguiden för företag (på finska)

Datasäkerhetsguiden för företag utgör däremot ett stöd för företagen i dataskyddsfrågor. Guiden är riktad till företagens ägare, personal och direktörer, inte enbart till IT-teamen. Dessutom innehåller guiden ett självutvärderingsformulär med vilken företagen kan förbereda sig inför hot mot datasäkerheten.

De sex viktigaste säkerhetsåtgärderna i datasäkerhetsguiden är:

1.  Säkerställ säkerhetskopieringen av data och processerna kring återställning
2. Uppdatera de datatekniska systemen
3.  Satsa på utbildning
4.  Kontrollera datamiljön
5.  Minimera riskerna med hjälp av flerskiktiga skydd
6.  Var förberedd för brott mot datasäkerheten

Ladda ner datasäkerhetsguiden för företag (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN