Mitä yrityksen tulee tietää tietosuojasta ja tietoturvasta

Yritysten on huolehdittava erityisen tarkasti sekä tietosuojasta että tietoturvastaan, jotta tietomurtoja ei enää tapahdu. Tarjoamme yritysten käyttöön maksutta Keskuskauppakamarin yhteistyökumppaneidensa kanssa laatimat tietosuoja- ja tietoturvaoppaat.

Tietosuojaoppaassa annetaan perustason ohjeita siitä, miten tietosuoja-asiat kannattaa yrityksen arjessa järjestää. Opas antaa yleiskuvan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sisällöstä ja sen vaatimista keskeisistä toimenpiteistä. Samalla annetaan tietoa niistä mahdollisuuksista, joita asetuksen toteuttaminen antaa liiketoiminnan kehittämiseen. Tietosuojaopas on kirjoitettu yrityksille selventämään ja auttamaan keskeisten tietosuojaan liittyvien käsitteiden ja periaatteiden ymmärtämisessä. Oppaassa kerrotaan esimerkkien avulla, mitkä ovat yrityksen velvollisuudet ja vastuut tietosuoja-asioissa.

Lataa tietosuojaopas yrityksille

Tietoturvaopas yrityksille tukee puolestaan yrityksiä tietoturva-asioissa. Opas on suunnattu yritysten omistajille, henkilöstölle ja johtajille, ei ainoastaan IT-tiimeille. Lisäksi opas sisältää itsearviointikyselyn, jonka avulla yritykset voivat valmistautua tietoturvauhkiin.

Tietoturvaoppaan kuusi keskeistä turvatoimenpidettä ovat:

1. Yritysten tietojen varmuuskopiointi ja palautusprosessien varmistaminen
2. Tietoteknisten järjestelmien päivittäminen
3. Koulutukseen panostaminen
4. Tietoympäristön valvonta
5. Riskien vähentämien monikerroksisella suojauksella
6. Tietoturvaloukkauksiin varautuminen

Lataa tietoturvaopas yrityksille

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN