Skattekompensation för investeringar måste utredas, konkurrenskraften måste förbättras

Finland borde utreda möjligheterna att införa skattekompensation för investeringar. Smart planerat skulle det kunna vara ett utmärkt tillägg till ett stödprogram som är inriktat på att locka investeringar, säger Tomi Viitala, ledande skatteexpert vid Centralhandelskammaren.

Statsstödstävlingen som USA och Kina har startat för att locka gröna investeringar påverkar Europa och Finland. EU:s temporära ändrade statliga stödpolitik har möjliggjort de europeiska ländernas deltagande i denna tävling. Även den finska regeringen har meddelat att den förbereder ett stödprogram på 400 miljoner euro för att locka investeringar kring den gröna omställningen till Finland.

– Det är ännu inte klart i vilken form stödprogrammet ska genomföras, men en möjlig form av statligt stöd skulle kunna vara en skattekompensation vid samfundsbeskattningen. I praktiken skulle det innebära att företag som gör investeringar skulle kunna kvitta samfundsskatt på sina vinster med en kompensation som ges för kostnaderna för investeringar som berättigar till stöd. Om kompensationens belopp skulle överstiga samfundsskatten till exempel på grund av förluster, skulle avdraget kunna ges i form av återbäring, säger Tomi Viitala.

– I diskussionen om skattekompensation måste man komma ihåg att många företag som investerar djärvt i ny teknologi och den gröna omställningen inte gör vinst under de första åren och att skattekompensationen därför inte gynnar dem utan en återbetalnings- eller liknande mekanism. Instrumenten bör planeras för att möjliggöra fördelar även för icke-etablerade företag, påminner Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare.

– Finland borde utreda möjligheterna att införa skattekompensation för investeringarna. Det finns många alternativa modeller och internationella exempel. Vid planeringen av modellen bör man förutom den internationella konkurrenskraften även beakta EU:s reglering för statligt stöd och global minimiskatt, säger Viitala.

Österbottens handelskammare i spetsen för investeringar

Enligt Finlands Näringsliv EK:s lista över investeringar för grön omställning planeras det privata investeringar på nästan 230 miljarder euro till Finland. Av dessa kommer tio procent till landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten: fram till slutet av decenniet planeras det investeringar på 23,5 miljarder euro inom den privata sektorn.

– Det är bra att notera att genomförandet redan är i full gång, eftersom en del av dessa håller på att byggas, en del väntar på det slutliga beslutet och en del stöter framåt i tillståndsprocessen, påpekar Erkkilä. – Nu pågår det en intern europeisk statsstödtävling i stället för att koncentrera oss på att stärka de rätta konkurrensfaktorerna. Det måste dock göras, och Finland bör nu snabbt röja bort onödiga byråkratiska hinder för investeringarna. Det är viktigt att man i regeringsprogrammet har identifierat betydelsen av smidiga tillståndsprocesser i främjandet av gröna investeringar. Att alla tjänster fås av en och samma instans, tidsmål för tillståndshanteringen, och att ta hänsyn till industriparker i tillståndsförfarandet är steg för att stärka vår investeringsmiljö.

Till exempel görs en stor del av investeringsbesluten som behövs för elproduktionen under denna regeringsperiod. Dessa beslut kräver i sin tur ökad elförbrukning genom investeringar i datacenter, batterifabriker och vätegasteknik. Det är nu särskilt viktigt att snabbt få alla energiinvesteringar genomförda. De möjliggör industriella investeringar som behöver utsläppsfri el, och utan dem riskerar investeringarna att ske någon annanstans. Det finns fortfarande många öppna frågor om reglering av elproduktion både nationellt och på EU-nivå.