Kauppakamarien kysely: Yritykset pessimistisinä – hallitus ei kykene edistämään työllisyyttä ja kilpailukykyä

Lähes 80 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee, että hallitus ei kuuntele tarpeeksi yrityksiä ja elinkeinoelämää yrittäessään ratkoa koronapandemian Suomen taloudelle aiheuttamia ongelmia. Sama määrä, lähes 80 prosenttia yrityksistä suhtautuu hyvin pessimistisesti myös hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä parantavia ratkaisuja.

– Taloudessa paljon on kiinni luottamuksesta. Jos yrityksissä koetaan, ettei hallitus pysty Suomen talouden tilannetta parantamaan, eivät ne myöskään investoi ja työllistä, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan kyselyn tulos on vakava viesti myös siitä, että yhteiskunnan kaikkia voimia ei ole otettu käyttöön, kun ratkotaan talouden ongelmia, joita koronapandemia on entisestään lisännyt. – Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä. Yrityksillä ja elinkeinoelämällä on ratkaisuja työllisyyteen ja Suomen kilpailukykyyn liittyviin ongelmiin, niitä pitää hallituksenkin kuulla, sanoo Romakkaniemi.

Yritysten mielestä koronakriisin entisestään kurjistamassa tilanteessa tarvitaan tehokkaita ja nopeita toimia. 75 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että paikallinen sopiminen auttaisi yrityksiä ja 69 prosenttia koki, että verojen alentaminen auttaisi saamaan Suomen talouden nousuun. Yritykset saivat valita useasta esitetystä vaihtoehdosta kolme tärkeintä.

– Työpaikkasopimisen laajentaminen on entistä tärkeämpää, kun yritysten tarpeet eriytyvät ja toimialarajat murtuvat. Pitää päästä tilanteeseen, jossa jokaisessa yrityksessä voidaan yhdessä sopia työehdoista paikallisesti. Paikallinen sopiminen lisäisi työllisyyttä, parantaisi yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, vahvistaisi julkista taloutta sekä mahdollistaisi tuottavuuden kasvua, painottaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

– Koronavirusepidemian isku talouteen ja työpaikkoihin on ollut syvä, eikä kriisi ole ohi. Taloutemme jälkisyklisestä luonteesta seuraa, että kriisi tulee iskemään kunnolla teollisuuteen ja vientiyrityksiin vasta syksyn kuluessa. Siksi yrityksille myönnettävä yleinen kustannustuki pitää ottaa uudelleen käyttöön. Kesän aikana jätetyistä hakemuksista hylättiin peräti 73 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että tuen kriteerit ovat olleet liian tiukat, Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä huomauttaa.

Pohjanmaan kauppakamarialueen yrityksistä nyt 68 prosenttia kertoo pandemian vaikuttaneen negatiivisesti liikevaihtoonsa. Lisäksi 73 prosenttia arvioi liikevaihdon pienenevän seuraavan kahden kuukauden aikana. Henkilöstöä on vähentänyt 36 prosenttia yrityksistä. Vastaajista 15 prosenttia kertoo konkurssiriskin nousseen merkittävästi koronaviruksen vuoksi. Pohjalaisyritysten konkurssiriski on ollut kaikissa viimeisen puolen vuoden aikana toteutetuissa kyselyissä kymmenisen prosenttiyksikköä matalampi kuin koko maassa keskimäärin. Kokonaisuudessaan Pohjanmaan kauppakamarialueen yritysten näkymät tehtyjen kyselyiden valossa ovat nyt valoisammat kuin aiemmin.

Kauppakamarien kysely tehtiin 2.9.2020. Siihen vastasi 3145 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen. Pohjanmaan kauppakamarin alueelta vastaukset saatiin 175 yritykseltä (vastausprosentti 18). Aiemmat kyselyt on julkaistu 18.3., 31.3., 20.4., 4.5., 18.5., 3.6. ja 25.6.

Pohjanmaan tulokset kuvina
Valtakunnallisen kyselyn tulokset kuvina

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN