Tietosuojakysymyksiin liittyvät säännöt ja määräykset täsmentyvät

EU:n vuonna 2016 vahvistetun ja vuonna 2018 voimaan tulleen yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) myötä tietosuoja-asiat ovat tulleet osaksi yhä useamman yrityksen arkipäivää. Tietosuoja-asetuksen ja sen seurauksena säädetyn kansallisen tietosuojalain lisäksi on vuonna 2020 annettu tarkentavia linjauksia ja tulkintoja.

Lue EY:n asiantuntijoiden kirjoittama artikkeli tietosuojakysymyksistä