Reglerna och föreskrifterna gällande dataskyddsfrågor preciseras

Genom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som fastställdes 2016 och trädde i kraft 2018, har dataskyddsfrågor blivit en allt större del av företagens vardag. Förutom dataskyddsförordningen och dess inverkan på den nationella dataskyddslagen, har även mer detaljerade riktlinjer och tolkningar utfärdats under 2020.

Läs artikeln om dataskyddsfrågor som EY:s experter har skrivit

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN