Yritysten toimintaedellytykset on turvattava

Foto: Pixabay

Vuoden neljännessä lisätalousarviossa panostettiin vahvasti osaamiseen ja myönnettiin koronatilanteen aiheuttaman nuorisotyöttömyyden kasvun leikkaamiseksi kertaluontoista lisärahoitusta korkeakoulutukselle. Rahoitus tuo valtakunnallisesti 4800 lisäpaikkaa. Määräraha on käytettävissä tämän ja ensi vuoden aikana.

Pohjanmaan kauppakamarialueen ammattikorkeakoulut saivat 170 paikkaa ja yliopistot 166. Centria-ammattikorkeakoulu sai 50 lisäpaikkaa, Vaasan ammattikorkeakoulu 75 ja Novialle myönnettiin 45 paikkaa. Vaasan yliopisto sai 120 lisäpaikkaa, Åbo Akademi 35 ja Hankenille kohdennettiin 11 paikkaa.
Aloituspaikkalisäykset tarkoitettiin kohdennettavan aloille, joissa työvoiman tarve on tulevaisuudessa suurin. Näitä ovat etenkin tekniikan ala, kaupallinen ala ja sosiaali- ja terveysala. Korkeakoulut saavat päättää kohdentamisesta itse.

Pohjanmaan kauppakamari on tyytyväinen lisäpaikkamääriin ja lisäyksen resursointiin. Lisäykset on kiireestä huolimatta suunniteltava huolella ja opetuksen laadusta tulee pitää kiinni.

– Pelkkä raha ei riitä vaan tarvitaan myös riittävä määrä opettajia, tiloja ja harjoittelumahdollisuuksia. Parin vuoden kuluessa nyt opiskelunsa aloittavat nuoret tarvitsevat harjoittelupaikkoja ja siitä edelleen parin vuoden kuluttua ensimmäiset heistä valmistuvat työelämään. Keskeistä onnistumisen kannalta on koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän tiivis yhteistyö, muistuttaa Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Yritysten selviäminen kriisin yli on varmistettava

Koronapandemia on kurittanut nyt jo isoa osaa alueen yrityksistä, erityisesti kuluttajille tavaroita tai palveluita myyviä. Kuluttajien varovaisuus yhdistettynä koronakevään tyhjentämiin kassoihin tuo edelleen haasteita syksyyn. Vielä synkemmältä tilanne näyttää teollisuus- ja rakennusalan yrityksissä, jotka ovat tähän asti selvinneet pääosin pienin vaurioin. Koronan vaikutusten arvioidaan näillä aloilla levittäytyvän pidemmälle ajalle ja painottuvan tulevaan syksyyn ja talveen. Pisimpään alavireisyys jatkuu investoinneissa ja esimerkiksi rakennusinvestointien volyymissa pohja saatetaan ohittaa vasta ensi vuonna.

– Asiantuntija-arvioita tukee tilannekuva, joka on muodostunut kevään ja alkukesän aikana tekemistämme sadoista soitoista jäsenyrityksiimme. On syytä varautua tukemaan yrityksiä myös vuoden loppupuoliskolla ja tarvittaessa sitäkin pidempään. Jokainen koronan kurittama, mutta muuten elinkelpoinen yritys on autettava kriisin yli, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Kilpailukykyä logistiikalla

Suomalaisen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset ovat selvästi korkeammat kuin eurooppalaisilla kilpailijoilla. Siksi tulee varmistaa, että yritykset ovat kilpailukykyisiä globaaleilla markkinoilla niiden alkaessa taas toimia normaalisti. Koko logistisen ketjun pitää toimia joustavasti ja luotettavasti eivätkä kustannukset saa nousta kestämättömiksi. Maanteiden, laivaliikenteen sekä rautatie- ja lentoliikenteen on vastattava yritysten tavara- ja henkilökuljetusten moninaisiin tarpeisiin.

Neljännessä lisätalousarviossa kauppakamarialue sai yhteensä 17,3 miljoonaa euroa rahoitusta infrahankkeisiin. Eteenpäin nytkähtävät jo tänä vuonna neljän ohituskaistan suunnittelu Kokkola –Vaasa -välille, Edsevön eritasoliittymän neljäs ramppi, Kolpin ylikulkusillan rakentaminen sekä akkuteollisuusalueen liikenneyhteyksien suunnittelu Vaasassa.

Yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvitaan isoja investointeja infraan jatkossakin. Kauppakamari pitää keskeisimpinä valtatielle 8 Vaasa – Kokkola -välille suunnitteilla olevien ohituskaistojen pikaista toteuttamista sekä Kokkolan Eteläväylän nelikaistaistamista. Vaasan satamatie ja meriväylän syventäminen ovat keskeisiä hankkeita, myös akkutehdasta ajatellen. Ratahankkeista kaksoisraide Kokkolan satamaan sekä asemanseudun kehittäminen sekä Seinäjoki – Tampere -välin kaksoisraide palvelevat laajasti elinkeinoelämän tarpeita sekä matkustajaliikennettä.

– Lähiajan tärkein asia on kuitenkin lentoyhteys. Koronapandemian vuoksi Kokkola-Pietarsaareen jäissä oleva lentoliikenne on pyrittävä palauttamaan jo syksyllä. Yhteyden puuttuminen vaikeuttaa merkittävästi vientiyritysten toimintaa. Tästä meille tulee valtavasti kyselyjä ja yritykset ovat huolissaan liiketoimintansa vuoksi, muistuttaa Paula Erkkilä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Häkkinen, 0500 561 036, juha.hakkinen [at] kauppakamari.fi
Johtaja Paula Erkkilä, 044 781 0704, paula.erkkila [at] kauppakamari.fi

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN