Poikkeustilanne vaikuttaa työvoiman tarpeeseen

Koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista on seurannut tarve vähentää työvoimaa nopealla aikataululla. Tämän johdosta työlainsäädäntöön tehtiin väliaikaisia muutoksia ennen kaikkea helpottamalla ja nopeuttamalla työntekijöiden lomauttamista. Väliaikaiset työsopimuslain (TSL) ja yhteistoimintalain (YTL) muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020.

Lue PwC:n Anne Hirsiniemen kirjoittama artikkeli