Undantagsläget påverkar behovet av arbetskraft

Undantagsläget orsakat av coronapandemin har väckt ett behov att minska på arbetskraften med snabb tidtabell.
Till följd av detta gjordes tillfälliga ändringar i arbetslagstiftningen, framför allt genom att underlätta och påskynda
permittering av anställda. De tillfälliga ändringarna i arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag gäller
från den 1 april till den 30 juni 2020.

Läs Anne Hirsiniemis artikel om temat

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN