Kauppakamarin tiedote: #palkkaanuori-kampanja haastaa kesätyöllistämään nuoria

Työikäisen väestön määrä on laskenut Suomessa jo kymmenen vuoden ajan ja työvoimapula näyttää kroonistuneen. Yksi keino taklata ongelmaa on pitää kiinni alueen nuorista. Nuoret on saatava kiinnitettyä alueen yrityksiin mahdollisimman varhain: alueen omat nuoret jo kouluaikana ja tänne opiskelemaan tulleet opiskeluaikana.

Pohjanmaan kauppakamari käynnistää nyt kolmatta kertaa #palkkaanuori-kampanjan ja haastaa kaikki Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset kesätyöllistämään. Kampanja toteutetaan ensimmäistä kertaa myös englanniksi tavoitteena parantaa kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Kauppakamarialueen yritykset rekrytoivat pääsääntöisesti alueen omista oppilaitoksista valmistuneita. Esimerkiksi alueemme ammattikorkeakouluista valmistuneista kaksi kolmesta työllistyy tänne. Vaikka työvoimapulan myötä alueiden välinen kilpailu työvoimasta on kiristynyt, on vähintäänkin saatava säilytettyä sama taso.

Töiden tarjoaminen nuorille ja hyvän työnantajamielikuvan rakentaminen on yritykselle bränditeko tulevia rekrytointeja varten. Nyt on mahdollisuus luoda perusta sille, että yritys on kiinnostava ja haluttava, kun tämän hetken opiskelijat ja koululaiset siirtyvät työelämään.

– Haastan erityisesti pienemmät yritykset ilmiantamaan kesätyöpaikkansa. Nuorille kesätyönhakijoille ne voivat helposti olla vaikeasti löydettävissä, koska niistä ei useinkaan ilmoitella laajemmin. Yhteisellä alustalla ne pääsevät näkyviin tasavertaisesti isompien yritysten paikkojen kanssa, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Alueella on noin 1500 kansainvälistä opiskelijaa, jotka ovat erinomainen resurssi moneen työpaikkaan kansainvälistäen samalla koko työyhteisöä. – Erityisenä tavoitteena tänä vuonna onkin löytää yhä useammalle kansainväliselle opiskelijalle kesätyö, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin harjoittelija Lukumanu Iddrisu.

Tällä hetkellä kauppakamarin kampanjasivustolta löytyy jo tuhansia kesätyöpaikkoja yli 40 eri työnantajalta. Viime vuonna haastekampanjaan osallistui 90 työnantajaa, joilla oli yhteensä 5500 kesätyöpaikkaa.

Kesätyöllistämisellä on suuri merkitys nuorten mielikuvan muodostuksessa työelämästä ja eri ammateista. Käsitys esimerkiksi teollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista, työn luonteesta ja palkkauksesta ei monesti vastaa todellisuutta. Kesätyön avulla nuoret saavat todenmukaisemman käsityksen niin yrityksestä, alasta kuin työelämästä yleensä.

– Lisäksi nuoret tuovat mukanaan uutta innostusta ja ajattelua työyhteisöön. Palkkaamalla nuoria yrityksellä on mahdollisuus haastaa vakiintuneet ajattelu- ja toimintamallinsa, Erkkilä sanoo.

#palkkaanuori-kampanja käytännössä:

#palkkaanuori on haastekampanja, jossa yritykset vastaavat yleiseen haasteeseen, ketään ei haasteta nimeltä. Haasteen vastaanottanut yritys ilmoittaa kauppakamarille mukana olostaan ja linkki yrityksen kesätyöhakuun lisätään kamarin kampanjasivulle. Yritys voi kertoa mukana olostaan myös lataamalla kampanjan logon esimerkiksi verkkosivuilleen. Kauppakamari kertoo alueen yritysten tarjoamista kesätöistä toisen asteen ammatillisille ja korkeakouluopiskelijoille oppilaitosten, tapahtumien ja messujen sekä some-kanavien kautta.

Kampanjaan liittyen kauppakamari selvittää pohjalaisten ja keskipohjalaisten nuorten asennoitumista muun muassa työhön ja koulutukseen sekä heidän luottamustaan tulevaisuuteen. Tämä tehdään alueen toisen asteen oppilaitosten toisen vuosikurssin opiskelijoille kohdistettavalla kyselyllä. Selvityksen tulokset julkaistaan viikolla 10.

Lisätietoja:
palkkaanuori.fi

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN