Handelskammarens pressmeddelande: Kampanjen #anställunga förespråkar sommarjobb åt ungdomar

Antalet personer i arbetsför ålder har sjunkit i Finland redan i tio års tid och arbetskraftsbristen ser ut att ha blivit kronisk. Ett sätt att lösa problemet är att hålla fast vid ungdomarna i regionen. Ungdomarna måste knytas till de lokala företagen så tidigt som möjligt – regionens egna ungdomar redan under skoltiden och de som kommit hit för att studera under studietiden.

Österbottens handelskammare startar nu för tredje gången kampanjen #anställunga och utmanar alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att erbjuda jobb åt ungdomar i sommar. Kampanjen genomförs nu också för första gången på engelska med målet att förbättra möjligheterna till sysselsättning bland internationella studerande.

Företagen på handelskammarområdet rekryterar i huvudsak personer som utexaminerats från regionens egna läroinrättningar. Som ett exempel kan det nämnas att två av tre personer som utexaminerats från yrkeshögskolorna i vår region får arbete här. Trots att konkurrensen om arbetskraften regionerna emellan har ökat på grund av arbetskraftsbristen måste vi upprätthålla minst samma nivå.

Med tanke på framtida rekryteringar så stärker företaget sitt varumärke genom att erbjuda ungdomar jobb och bygga upp sin arbetsgivarimage. Det är nu som möjligheten finns att skapa grunden för hur intressant och lockande företaget upplevs sen då dagens studerande och skolelever ska ut i arbetslivet.

– Jag utmanar i synnerhet mindre företag att anmäla sina sommararbetsplatser. Det kan vara svårt för ungdomarna att hitta dessa sommarjobb eftersom platserna inte nödvändigtvis utannonseras i någon större utsträckning. På en gemensam plattform får de en synlighet som är likvärdig med de större företagen, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Det finns ca 1500 internationella studerande i regionen och dessa utgör en utmärkt resurs för många arbetsplatser. De bidrar samtidigt till att hela arbetsgemenskapen blir mer internationell. – I år satsar vi i synnerhet på att allt fler internationella studerande ska hitta sommarjobb, berättar Österbottens handelskammares praktikant Lukumanu Iddrisu.

För närvarande finns redan flera tusen sommarjobb hos mer än 40 olika arbetsgivare på kampanjsidan. Ifjol deltog 90 arbetsgivare i kampanjen och de kunde erbjuda sammanlagt 5500 sommarjobb.

Sommarjobben har stor betydelse då ungdomarna ska bilda sig en uppfattning om arbetslivet och olika yrken. Uppfattningen gällande t.ex. möjligheterna som industrin erbjuder, arbetets kvalitet och avlöning motsvarar sällan verkligheten. Tack vare sommarjobben får ungdomarna en mer realistisk uppfattning om företaget, branschen och arbetslivet i allmänhet.

– Dessutom för ungdomarna med sig entusiasm och nya idéer till arbetsgemenskapen. Genom att anställa unga har företaget en möjlighet att utmana inarbetade tankegångar och verksamhetsmodeller, säger Erkkilä.

Kampanjen #anställunga i praktiken

#anställunga är en utmaningskampanj där företagen svarar på en allmän utmaning, ingen utmanas med namn. De företag som antar utmaningen meddelar handelskammaren om sitt deltagande och därefter bifogas länken till företagets sida om sommararbete på kammarens kampanjsida. Företaget kan också berätta om sin medverkan genom att ladda ned kampanjens logo på sin webbplats. Handelskammaren informerar om företagens lediga sommarjobb åt studerande på andra stadiets yrkesutbildningar och högskolor via läroinrättningarna och some-kanalerna, samt på evenemang och mässor.

I samband med kampanjen utreder handelskammaren även ungdomarnas attityder till bland annat arbete och utbildning samt deras tilltro till framtiden. Det här görs med hjälp av en enkät som riktar sig till andra årskursens studerande på andra stadiet vid våra läroinrättningar i Österbotten och Mellersta Österbotten. Resultatet från utredningen publiceras vecka 10.

Mera information:
anstallunga.fi

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN