Kauppakamarit: Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus

Kauppakamarit vaativat vaaliteeseissään oppisopimuskoulutuksen laajentamista. Pohjalla on oltava osaamiskeskeisyys, tutkintorakenteiden selkeys ja mahdollisuus elinikäiseen jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen.

Oppisopimus on erinomainen työkalu helpottamaan yritysten pulaa osaavasta työvoimasta sekä tasapainottamaan reaaliaikaisesti työmarkkinoiden osaamiseen liittyvää kysyntää
ja tarjontaa.

Kauppakamarit korostavat oppisopimuksen käytön olevan nykyisellään liian kallista usealle pk-yritykselle. Ne ehdottavat “Ratkaisuja Suomelle” -vaaliohjelmassaan, että oppisopimuksessa otetaan käyttöön palkkaporrastus. Ensimmäistä tutkintoa suorittavan lähtöpalkka voisi olla 30–50 prosenttia ammattityöntekijän tasosta. Palkan kehittyminen sidottaisiin opintojen etenemiseen. Tällä hetkellä opiskelijalle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, mikä tekee oppisopimuksen käytöstä liian kallista usealle yritykselle.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa oppisopimusjärjestelmän muutosten olevan vain yksi keino osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hänen mukaansa työkalupakista on otettava käyttöön myös peruskoulua, varhaiskasvatusta ja korkea-astetta koskevia keinoja.

– Osaajapula on noussut yhdeksi yritystemme suurimmista kasvun esteistä ja toisaalta koko maan kilpailukyvyn kasvun jarruksi. Tilanne vaatii kipeästi ratkaisuja, sillä korviemme väli on ainoa pysyvä kilpailuetumme. Emme saa antaa sen rapautua. Osaamisen kasvua voidaan edistää tiivistämällä yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä. Yleisesti ottaen tarvitsemme Suomeen merkittävästi nykyistä enemmän myös työperusteista maahanmuuttoa ja huippuosaamista ulkomailta, Romakkaniemi sanoo.

Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä ottaa osaajakysymykseen mukaan aluenäkökulman. – Suhdanteiden ja yritysten osaamistarpeiden muutokset ovat nopeimmin havaittavissa täällä alueella, toteaa Erkkilä.

– Tasapaino koulutusjärjestelmän valtakunnallisen ohjauksen ja alueellisen päätösvallan välillä on arvioitava uudestaan niin, että esimerkiksi muuntokoulutusta alueelliseen tarpeeseen voidaan järjestää nopeasti. Tavoitteena on oltava tarkoituksenmukainen työnjako, joka tukee alueiden osaamisen kehittämistä työelämän lähtökohdista, linjaa Erkkilä.

Kauppakamareiden “Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn kehittämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari, juho.romakkaniemi@chamber.fi
johtaja Paula Erkkilä, Pohjanmaan kauppakamari, 044 781 0704, paula.erkkila@chamber.fi
Kauppakamareiden vaaliteesit

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN