Kauppakamarit julkistivat hallitusohjelmatavoitteensa – Ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja työllisyyden pullonkauloihin

Kauppakamarit vaativat seuraavan hallituksen ottavan asialistalleen ilmastonmuutoksen torjunnan

“Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan talouden matalaliitoisen vuosikymmenen jälkeen Suomella on olemassa kaikki edellytykset uuteen kukoistukseen viennin vetäessä, työllisyyden kohentuessa ja valtion velanoton ollessa päättymäisillään. Tyytyväisyyteen ei hänen mukaansa silti pidä tuudittautua.

– Talouden noususuhdanne kääntyy ennemmin tai myöhemmin laskuun. Väestö ikääntyy, teknologia kehittyy, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii yhä vaikuttavampia keinoja ja kaupungistuminen etenee. Siksi päätöksenteolta ensi vaalikaudella vaaditaan rohkeutta tarttua ratkaisuihin. Tämä hallitus ei ole tarpeeksi kyennyt uudistuksiin, vaikka suunta onkin ollut oikea. Siksi me kauppakamariryhmänä haluamme tarjota seuraavan hallituksen eteen tuleviin haasteisiin ratkaisuja, Romakkaniemi sanoo.

Fossiilisten energianlähteiden käyttö lopetettava vuoteen 2040 mennessä

Erityiseksi asiaksi hallitusohjelmatavoitteista Romakkaniemi nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan. Sen painoarvon hän soisi olevan seuraavassa hallitusohjelmassa suuri.

– Tarvitsemme toimia globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, sekä välineitä kuluttajille tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Kauppakamarit, elinkeinoelämä ja yritykset haluavat olla keskeinen osa tuota ratkaisua. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimia ensisijaisesti maailmanlaajuisella tasolla, mutta myös Suomen kansallisen strategian on oltava etunojassa, hän sanoo.

Kauppakamarien mukaan ilmastotyön punaisena lankana pitää olla vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Eniten pitää panostaa niihin toimenpiteisiin, joilla päästöjä voidaan vähentää eniten ja edullisimmin. Siksi markkinoita pitää luoda ja joustavaa hintaohjausta hyödyntää keinona aina kun mahdollista. Poliittisen ohjauksen on perustuttava vaikutuksiin, eikä yksittäisten teknologioiden tai energianlähteiden tukiin.

Kasvua pahasti jarruttava työvoimapula vaatii toimenpiteitä

Lisäksi kauppakamarit haluavat ohjelmassaan kiinnittää erityistä huomiota osaavan työvoiman saatavuuteen. Pula osaavasta työvoimasta hidastaa koko Suomen talouskasvua tulevina vuosina. Ongelma ei johdu pelkästään meneillään olevasta noususuhdanteesta, vaan tilannetta pahentaa väestön ikääntyminen. Samaan aikaan vauhdilla etenevä työn murros tarkoittaa, että elinikäinen oppiminen työelämän normina vahvistuu.

– Pohjanmaan kauppakamarin alueella 46 prosenttia yrityksistä kertoo osaavan työvoiman saatavuuden olevan se tekijä, joka jarruttaa heidän toimintaansa eniten. Koulutusjärjestelmämme on sopeuduttava niin yksilöiden, yritysten kuin yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin ja rooleihin. Omien osaajien kouluttamisen lisäksi Suomen on houkuteltava huippuosaajia ja ammattilaisia myös ulkomailta, painottaa Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä. – Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että vuoden alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen uudistus viedään onnistuneesti läpi, jatkaa Erkkilä. -Tässä keskeistä on syvempi yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa, täydentää toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Ratkaisuja Suomelle – kauppakamareiden vaaliteesit

Tulostettava mediatiedote

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN