Handelskamrarna offentliggjorde sina målsättningar gällande regeringsprogrammet – Lösningar för klimatförändringen och flaskhalsarna inom sysselsättningen

Handelskamrarna kräver att nästa regering tar upp bekämpningen av klimatförändringen på sin agenda

”Ratkaisuja Suomelle”-programmet är handelskammargruppens förslag för att lösa utmaningarna som Finland står inför de närmaste åren. Handelskammargruppen presenterar reformer för att befrämja bland annat tillgången till kunnig arbetskraft, sysselsättning, en hållbar offentlig ekonomi och smidigare reglering. I programmet presenteras dessutom lösningar som grundar sig på självreglering för att motverka klimatförändringen och för att finansiera trafik och infrastruktur.

Enligt Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi har Finland efter ett ekonomiskt svagt årtionde alla förutsättningar till en ny uppgång i och med att exporten drar, sysselsättningen ökar och statens upplåning avtar. Vi får ändå inte låta oss invaggas i en känsla av tillfredsställelse enligt honom.

– En ekonomisk konjunkturuppgång svänger förr eller senare nedåt. Befolkningen åldras, teknologin utvecklas, stoppandet av klimatförändringen kräver allt effektivare metoder och urbaniseringen framskrider. Därför krävs det mod att fatta beslut under nästa valperiod. Nuvarande regering har inte förmått att driva igenom reformer trots att riktningen har varit rätt. Därför vill vi som handelskammargrupp erbjuda lösningar åt nästa regering inför de kommande utmaningarna, säger Romakkaniemi.

Användningen av fossila energikällor måste upphöra senast år 2040

Bland målsättningarna för regeringsprogrammet lyfter Romakkaniemi särskilt fram bekämpningen av klimatförändringen. Han ser gärna att det sätts stor vikt vid det i nästa regeringsprogram.

– Vi måste verka på en global, europeisk och nationell nivå och vi behöver verktyg så att konsumenterna kan göra klimatvänliga val. Handelskamrarna, näringslivet och företagen vill vara en central del av den här lösningen. För att bromsa klimatförändringen krävs det att åtgärder vidtas på global nivå men även Finlands nationella strategi måste ligga långt framme, säger han.

Enligt handelskamrarna ska förmågan att påverka och kostnadseffektivitet utgöra den röda tråden för klimatarbetet. Det bör satsas mest på sådana åtgärder där utsläppsminskningen är störst och förmånligast. Därför måste man skapa en marknad och utnyttja flexibel prisstyrning som en metod alltid då det är möjligt. Den politiska styrningen måste grunda sig på inflytande och inte på stöd av enskilda teknologier eller energikällor.

Arbetskraftsbristen bromsar tillväxten rejält och kräver åtgärder

I sitt program vill handelskamrarna också fästa särskild uppmärksamhet vid tillgången till kompetent arbetskraft. Bristen på kunnig arbetskraft bromsar hela landets ekonomiska tillväxt under de kommande åren. Problemet beror inte endast på den nuvarande konjunkturuppgången utan situationen förvärras av att befolkningen åldras. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen av arbetslivet att livslångt lärande förstärks inom arbetslivet.

– Inom Österbottens handelskammares område meddelar 46 procent av företagen att tillgången till kompetent arbetskraft är det som bromsar verksamheten mest. Vårt utbildningssystem måste anpassas enligt individernas, företagens och samhällets behov och roller som förändras hela tiden. Förutom att utbilda egna experter så måste Finland locka till sig toppexperter även från utlandet, påpekar Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä. – Det är speciellt viktigt att se till att yrkesutbildningsreformen som trädde i kraft i början av året genomförs framgångsrikt, fortsätter Erkkilä. – Det centrala är ett djupare samarbete mellan läroanstalterna och företagen, tillägger verkställande direktör Juha Häkkinen.

Handelskamrarnas målsättningar gällande regeringsprogrammet: Ratkaisuja Suomelle – jotta Suomi olisi paras maa kaikille

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN