Merius är årets Digisprång 2018

Merius Ab har valts till Österbottens handelskammares Digitala språng 2018. Valet gjordes av Österbottens handelskammares ICT-utskott.

Enligt juryn har Merius varit med och starkt påverkat utvecklingen inom sin bransch i Finland. Företaget har som ett av de allra första företagen i Finland integrerat digitala kartläggningsmetoder som en effektiv del av sina fabriksplaneringssystem. Med hjälp av digitala lösningar har företaget förbättrat sin konkurrenskraft och ökat mervärdet på sina tjänster som produceras för kunden.

– Merius har valts till en av samarbetspartnerna som utvecklar den nationella standarden för digital kartläggning i fabriksmiljö. Det här är ett tydligt bevis på att de har lyckats inom det område som de började satsa på redan för fem år sedan, förklarar Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä som fungerat som sekreterare i juryn.

Merius har i år lanserat den nya tjänsten Merini Locate som är en nätbaserad tjänst för industrins behov. Med hjälp av digitala kartor erbjuder den överskådlig information i anslutning till industrins infrastruktur och på basen av geografisk data.

– I och med de digitala lösningarna har det uppstått nya arbetsplatser på Merius och de blir allt fler. Merius har budgeterat ca en halv miljon euro för projekt i anslutning till forskning och utveckling åren 2019-2020, berättar verkställande direktör Hannu Sarja.

Österbottens handelskammare vill uppmuntra regionens företag att dra nytta av digitaliseringen i utvecklingen av sin verksamhet. Avsikten med tävlingen Årets digitala språng är att lyfta fram digitaliseringens betydelse för affärsverksamheten och inspirera företagen att dra nytta av digitaliseringen oberoende av bransch och storlek. Dessutom vill man med tävlingen lyfta fram kompetensen inom ICT-branschen på handelskammarområdet och främja utvecklingen inom branschen och öka branschens dragningskraft.

Bakgrund
Österbottens handelskammare väljer årligen ett Digitalt språng. Utmärkelsen kan gå till ett företag eller sammanslutning som i sin verksamhet gjort ett framgångsrikt digitalt språng. Vinnaren ska ha effektiverat sin verksamhet med hjälp av digitalisering, utvecklat en ny digital affärsverksamhet eller skapat en konkurrensfördel genom att utnyttja digitala verktyg. Österbottens handelskammares ICT-utskott utser det Digitala språnget. Vinnaren får ett vandringspris och ett diplom.

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN