Merius on vuoden 2018 Digiloikkaaja

Pohjanmaan kauppakamarin vuoden 2018 Digiloikkaajaksi on valittu Merius Oy. Valinnan teki Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunta.

Tuomariston mukaan Merius on ollut osaltaan vaikuttamassa voimakkaasti toimialansa kehitykseen Suomessa. Yritys on integroinut digitaaliset kartoitusmenetelmät tehokkaaksi osaksi tehdassuunnittelujärjestelmiään aivan ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa. Digitaalisten ratkaisujen avulla se on parantanut kilpailukykyään ja korottanut asiakkaalle tuotettavan palvelun lisäarvoa.

– Merius on valittu yhdeksi kumppaniksi laatimaan kansallista standardia tehdasympäristössä tapahtuvasta digitaalisesta kartoituksesta. Tämä on selkeä osoitus siitä, että he ovat onnistuneet polulla, jolle lähtivät jo viisi vuotta sitten, perustelee tuomariston sihteerinä toiminut johtaja Paula Erkkilä Pohjanmaan kauppakamarista.

Uusimpana palveluna Merius on tänä vuonna lanseerannut teollisuuden tarpeisiin verkkopohjaisen palvelun Merini Locate, joka tarjoaa teollisuusinfraan liittyvää ja paikkatietoon perustuvaa informaatiota havainnollisesti digitaalisten karttojen avulla.

– Digitaalisten ratkaisujen myötä Meriuksessa on syntynyt uusia työpaikkoja ja niitä syntyy vielä lisää. Merius on budjetoinut tutkimus- ja kehittämishankkeisiin vuosille 2019-2020 noin puoli miljoonaa euroa, kertoo toimitusjohtaja Hannu Sarja.

Pohjanmaan kauppakamari haluaa olla kannustamassa alueen yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota liiketoimintansa kehittämisessä. Digiloikkaaja-kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin digitalisaation merkitys liiketoiminnalle sekä innoittaa yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota toimialaan ja kokoon katsomatta. Lisäksi kilpailulla pyritään nostamaan esiin ICT-alan osaamista kauppakamarin alueella sekä edistämään alan kehittymistä ja lisäämään sen vetovoimaa.

Taustaa
Pohjanmaan kauppakamari valitsee vuosittain Digiloikkaajan. Palkinnon saaja voi olla yritys tai yhteisö, joka on ottanut liiketoiminnassaan onnistuneen digiloikan. Palkittava on lisännyt toimintansa tehokkuutta digitalisoimalla sitä, kehittänyt uutta digitaalista liiketoimintaa tai luonut kilpailuetua hyödyntämällä digitaalisia työkaluja. Digiloikkaajan valitsee Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunta. Voittaja saa palkinnoksi kiertopalkinnon ja kunniakirjan.

Tulostettava mediatiedote

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN