Paula Erkkiläs krönika i ÖT: Flygförbindelser är nödvändiga för exporten

Paula Erkkilä

Finlands ekonomiska framgång är i stor utsträckning beroende av exporten. Värdet på exporten från storindustriområdena i Karleby och Jakobstad – KIP och AIP – var 2,4 miljarder euro år 2017. Då man lägger till exporten från båtindustrin 140 miljoner euro, exporten från pälsnäringen ca 400 miljoner euro och all annan industri på området så når vi upp till ett exportvärde på långt över tre miljarder euro årligen.

Mer än 10 procent av värdet på Finlands varuexport härstammar från landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten. På området finns många företag där exportens andel av produktionen är över 90 procent och flera företag har som målsättning att öka exporten. Enligt handelskammarens konjunkturbarometer i november rapporterar 70 procent av industriföretagen att exporten ökar i år jämfört med i fjol.

Goda förbindelser påverkar på många sätt och i stor utsträckning både regionens och hela landets ekonomi. Tillgängligheten har betydelse för en fungerande internationell handel och en säker affärsverksamhet samt för regionens image i den internationella affärsverksamheten. Smidiga förbindelser påverkar också företagens etablerings- och investeringsbeslut.

Enligt den utredning som WSP Finland gjort anser 84 procent av företagen att en närliggande flygplats är viktig både för företagets verksamhet och image. För en utländsk kund är det viktigt att kunna komma hit både före köpbeslutet för att se produkterna och efter köpbeslutet för att följa med olika skeden i produktionsprocessen. Det måste finnas smidiga flygförbindelser för utländska kunder eftersom affärerna i annat fall kan gå någon annanstans, vilket inte är till Finlands fördel.

Ungefär 70 procent av resenärerna vid Karleby-Jakobstad flygplats är affärsresenärer. Det här är mycket ovanligt om man jämför med landets övriga flygplatser. Förenklat kan man konstatera att på många andra flygplatser avslöjar genomlysningsutrustningen av resväskorna att de innehåller simbyxor och snorklar medan resenärerna vid Karleby-Jakobstad flygplats i sina portföljer har affärskontrakt värda hundratusentals euro, eller till och med flera miljoner.

Under lång tid har verksamheten vid Karleby-Jakobstad flygplats stämplats av en osäkerhet gällande flygförbindelser och operatörer. 60 procent av företagen anser att de nuvarande flygtidtabellerna inte är ändamålsenliga med tanke på de egna behoven. Flyg har annullerats med kort varsel och en del av flygen är triangelflyg som är besvärliga och långsamma för passagerarna. Dessutom avslutades reguljärflygen till Stockholm på våren.

Goda flygförbindelser upprätthåller och ökar efterfrågan. Sämre flygförbindelser minskar antalet passagerare trots att behovet av att resa finns. Antalet affärsresor ökar förutsatt att utbudet av flygförbindelserna motsvarar företagens behov bättre än det gör idag

Enligt WSP:s utredning är de årliga kostnaderna 3-6 miljoner euro för statliga flygfält i Sverige som är i storleksklass med Karleby-Jakobstad. Det är alltså en droppe i havet i relation till värdet på exporten från vår ekonomiska region. Om en satsning på några miljoner euro kan leda till tusenfaldiga inkomster i form av export så borde inte flygförbindelser vara något man skär ned på.

På grund av de dåliga förbindelserna är det för närvarande problematiskt för internationella kunder att besöka vår region i beställnings- och leveransprocessens olika skeden. Även våra företag lider av svårigheten att ta sig ut på den globala marknaden. På det stora hela handlar det om att bevara landets konkurrenskraft i den internationella konkurrensen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN