Kesätöitä löytyy hyvin aktiivisille pohjalaisnuorille

Tulevana kesänä 55 prosenttia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksistä ja organisaatioista on aikeissa rekrytoida kesätyöntekijöitä. Halutuimpia työntekijöitä ovat ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat, mutta 30 prosenttia vastaajayrityksistä tarjoaa kesätöitä myös alle 18-vuotiaille. Tiedot käyvät ilmi Pohjanmaan kauppakamarin jäsenilleen tekemästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia on aikeissa palkata kesätyöntekijöitä tulevana kesänä, 10 prosenttia yrityksistä ei ollut vielä kyselyhetkellä tehnyt päätöstä asiassa. 35 prosenttia vastaajista ei aio palkata kesätyöntekijöitä; ne ovat enimmäkseen 1-9 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Näistä pienimmistä yrityksistä vain joka neljäs on palkkaamassa kesätyöntekijöitä. Seuraavasta kokoluokasta, alle 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä jo 56 prosenttia kesätyöllistää, ja 50–249 työllistävissä vastaava luku on 88 prosenttia ja yli 250 työllistävissä yrityksissä 94 prosenttia.

Yleisin syy (61 %) siihen, että kesätyötekijöitä ei palkata on, ettei yrityksestä löydy sopivaa työtä kesätyöntekijälle. Merkittäviä esteitä kesätyöntekijöiden palkkaamiseen ovat myös se, ettei kesätyöntekijän perehdyttämiseen ole aikaa ja se, ettei yrityksen tarpeita vastaavia kesätyöntekijöitä ole tarjolla. Vastausvaihtoehdoissa ei ollut valmiina tarjolla yrityksen haastavaa taloudellista tilannetta, mutta se nousi esiin useissa sanallisissa vastauksissa.

Kysyttäessä kesätyöntekijöiden määrää suhteessa viime vuoteen 8 prosenttia kertoo palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä. 69 prosenttia vastaajayrityksistä palkkaa saman verran kuin viime vuonna ja 23 prosenttia palkkaa viime vuotta vähemmän kesätyöntekijöitä.

– Nuorten palkkaaminen kesätöihin tulee nähdä panostuksena tulevaisuuteen. Nyt on mahdollisuus luoda perusta sille, että työnantaja on kiinnostava, kun tämän hetken nuoret siirtyvät työelämään. Töiden tarjoaminen nuorille on keino turvata osaavan työvoiman saanti, kun kilpailu osaajista jatkossa taas kiristyy, kannustaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

– Kauppakamarin käynnissä oleva #palkkaanuori-haastekampanja on toivon mukaan myös aktivoinut työnantajia, sanoo kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck. – Kampanjasivustolla on tänä vuonna tähän mennessä ollut haettavana jo noin 6500 kesätyöpaikkaa 223 työnantajalta. Viime vuonna haastekampanjaan osallistui noin 200 työnantajaa, joilla oli yhteensä 6 000 kesätyöpaikkaa.

Kauppakamarialueen seutujen välillä on eroja

Eniten kesätyöntekijöitä palkkaavat Pietarsaaren seudun yritykset. Siellä 69 prosenttia vastanneista on aikeissa palkata kesätyöntekijöitä. Vastaava luku Kokkolan seudulla on 59 prosenttia, mutta Vaasan ja Suupohjan rannikkoseudulla vain 44 prosenttia. Samat alueelliset erot näkyvät myös kysyttäessä palkattavien kesätyöntekijöiden määrää suhteessa viime vuoteen. Pietarsaaren seudulla 14 prosenttia vastanneista palkkaa viime vuotta vähemmän kesätyöntekijöitä, Vaasan seudulla vastaava luku on 22 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla peräti 30 prosenttia vastanneista leikkaa kesätyöntekijöiden määrää verrattuna vuoden takaiseen.

Vaasan seudulla eniten kesätyöpaikkoja on tarjolla ammattikorkeakouluopiskelijoille, 73 prosenttia kesätyöntekijöitä palkkaavista tarjoaa töitä heille. Vaasan seudulla vain 21 prosenttia tarjoaa töitä alle 18-vuotiaille. Pietarsaaren ja Kokkolan seuduilla eniten kesätöitä on tarjolla ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville; Pietarsaaren alueen vastaajista 77 prosenttia ja keskipohjalaisista vastaajista 69 prosenttia palkkaa ammattiin opiskelevia nuoria kesätöihin. Alle 18-vuotiaita palkkaa kolmannes Pietarsaaren ja Kokkolan seutujen vastaajista.

Selvityksen tulokset kuvina

Kysely toteutettiin osana Pohjanmaan kauppakamarin suhdannekyselyä 4.-9.4.2024. Siihen vastasi 202 Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 20.

Kauppakamarin #palkkaanuori on haastekampanja yrityksille.