Det finns gott om sommarjobb för aktiva österbottniska ungdomar

55 procent av företagen och organisationerna i Österbotten och Mellersta Österbotten har för avsikt att rekrytera sommarjobbare i år. De mest attraktiva arbetstagarna är studerande vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor men 30 procent av de företag som besvarade enkäten erbjuder också sommarjobb åt ungdomar under 18 år. Uppgifterna framkommer i en enkät som Österbottens handelskammare skickat ut till sina medlemsföretag.

Bland dem som besvarade enkäten har 55 procent för avsikt att anställa sommarjobbare i år, 10 procent av företagen hade inte ännu fattat något beslut vid tidpunkten för enkäten. 35 procent av respondenterna tänker inte anställa sommarjobbare; de här företagen är för det mesta företag med 1-9 anställda. Av dessa minsta företag är det bara ett av fyra som anställer sommarjobbare. I nästa storleksklass, företag som sysselsätter under 50 personer, anställer redan 56 procent sommararbetare, och i företag som sysselsätter 50–249 är motsvarande siffra 88 procent och i företag som sysselsätter över 250 är siffran 94 procent.

Den största orsaken (61 %) till att man inte anställer sommarjobbare är att det inom företaget inte finns lämpliga jobb för sommarjobbare. Andra betydande hinder för att anställa sommarjobbare är att man inte har tid att introducera dem och att det saknas sommarjobbare som matchar företagets behov. I svarsalternativen fanns inte företagets utmanande ekonomiska situation, men det kom upp i flera verbala svar.

Gällande frågan om antalet sommarjobbare jämfört med ifjol rapporterar 8 procent att de anställer flera sommarjobbare nu. 69 procent av företagen som besvarade enkäten anställer lika många nu som ifjol och 23 procent anställer färre sommarjobbare än ifjol.

– Man bör se det som en satsning på framtiden att anställa ungdomar. Nu finns möjligheten att skapa grunden för att arbetsgivaren ska kännas intressant sen då dagens ungdomar ska ut i arbetslivet. Att erbjuda arbetstillfällen för unga är ett sätt att säkra tillgången på kompetent arbetskraft när konkurrensen blir tuffare igen i framtiden, säger Paula Erkkilä, vd för Österbottens handelskammare.

– Handelskammarens pågående utmaningskampanj #anställunga har förhoppningsvis också aktiverat arbetsgivare, säger handelskammarens direktör Mikael Hallbäck. Hittills i år har det redan funnits ca 6500 sommarjobb av 223 arbetsgivare på kampanjsidan. Ifjol deltog ca 200 arbetsgivare i kampanjen och de erbjöd 6 000 sommarjobb.

Det finns skillnader mellan regionerna inom handelskammarområdet

Flest sommarjobbare anställs av företag i Jakobstadsregionen. Där planerar 69 procent av de svarande att anställa sommarjobbare. Motsvarande siffra i Karlebyregionen är 59 procent, men i Vasa och Sydösterbotten är det bara 44 procent. Samma regionala skillnader syns också när man frågar om antalet sommarjobbare som ska anställas jämfört med förra året. I Jakobstadsregionen säger 14 procent av de svarande att de kommer att anställa färre sommarjobbare än förra året, i Vasaregionen är motsvarande siffra 22 procent. I Mellersta Österbotten planerar hela 30 procent av de svarande att minska antalet sommarjobbare jämfört med föregående år.

I Vasaregionen finns de flesta sommarjobben tillgängliga för yrkeshögskolestuderande, där 73 procent av de som anställer sommarjobbare erbjuder jobb till dem. I Vasaregionen erbjuder bara 21 procent jobb till personer under 18 år. I Jakobstads- och Karlebyregionerna finns de flesta sommarjobben tillgängliga för studerande vid yrkesinstitut; 77 procent av de svarande från Jakobstadsområdet och 69 procent av de svarande från Mellersta Österbotten anställer yrkesstuderande ungdomar för sommarjobb. En tredjedel av de svarande från Jakobstads- och Karlebyregionerna anställer personer under 18 år.

Enkätens resultat i bilder

Enkäten genomfördes som en del av Österbottens handelskammares konjunkturbarometer den 4-9 april 2024. Enkäten besvarades av 202 av Österbottens handelskammares medlemsföretag. Svarsprocenten var 20.

Handelskammarens #anställunga är en utmaningskampanj för företag.