Keski-Pohjanmaan vuoden 2018 yhteisövero oli 53 miljoonaa euroa

Vuonna 2018 suurimmat yhteisöverot Keski-Pohjanmaalta kertyivät Kokkolaan rekisteröidyistä yhteisöistä (46,6 miljoonaa euroa). Toiseksi suurin verokertymä, joka on kuitenkin aivan eri luokkaa kuin Kokkolan verokertymä, tuli Kannukseen (2 miljoonaa) ja kolmanneksi suurin Kaustiselle (1,6 miljoonaa) rekisteröidyistä yhteisöistä. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin laskelmista, jotka perustuvat Verohallinnon tietoihin.

Vuonna 2018 veroja maksavien yritysten lukumäärä on kasvanut koko maassa. Kokonaisuudessaan veroja maksavien yritysten lukumäärä Suomessa kasvoi 2,4 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla veroja maksavien yritysten lukumäärä laski hieman (-0,5 %).

Myös yhteisöveron määrä on kasvanut. Koko maassa yhteisöveroa maksettiin viime vuonna 4,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Keski-Pohjanmaalla yhteisöveron määrä oli kuitenkin 8,2 prosenttia edellisvuotta pienempi. Selitystä laskuun voidaan hakea metallien maailmanmarkkinahinnoista, joilla on merkittävä rooli Keski-Pohjanmaan teollisuudessa.

– Yhteisöverokanta laskettiin 20 prosenttiin vuonna 2014. Yritysten maksaman yhteisöveron määrä on kuitenkin kasvanut vuosittain ja on merkittävästi korkeampi kuin ennen yhteisöverokannan alentamista. Suomen yhteisöverokanta on pidettävä jatkossakin kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

– Nämä yhteisöveroja koskevat luvut havainnollistavat yritysten keskeistä roolia alueemme julkisten palveluiden rahoittajina. Menestyvät yritykset ovat pitkässä juoksussa kunnille lopulta se kaikkein tärkein talouden turva, kommentoi Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Yhteisövero on vain yksi yritysten maksamista ja tilittämistä veroista. Keskuskauppakamari julkaisee vuoden 2020 alussa Suuren Veroselvityksen, jossa tarkastellaan yritysten tilittämiä ja maksamia veroja alueittain.

Graafit: Keski-Pohjanmaan yhteisövero 2018