Samfundsskatten för Mellersta Österbotten år 2018 var 53 miljoner euro

De största samfundsskatterna från Mellersta Österbotten år 2018 kom från samfund registrerade i Karleby (46,6 miljoner euro). Näst största skatteintäkten, som ligger dock i en helt annan klass än skatteintäkten i Karleby, kom från samfund registrerade i Kannus (2 miljoner) och tredje största från de som är registrerade i Kaustby (1,6 miljoner). Uppgifterna framkommer ur Centralhandelskammarens uträkningar som grundar sig på Skatteförvaltningens uppgifter.

Antalet skattebetalande företag år 2018 har ökat i hela landet. Totalt sett ökade antalet i Finland med 2,4 procent. I Mellersta Österbotten sjönk antalet skattebetalande företag något (-0,5 %).

Även mängden samfundsskatt har ökat. I fjol betalades det 4,7 procent mera samfundsskatt i hela landet än år 2017. I Mellersta Österbotten var mängden samfundsskatt dock 8,2 procent mindre än föregående år. En förklaring till minskningen kan vara metallernas världsmarknadspriser, vilka spelar en stor roll för industrin i Mellersta Österbotten.

– Samfundsskattesatsen sänktes till 20 procent år 2014. Mängden samfundsskatt som företagen betalar har dock ökat varje år och är nu betydligt högre än då samfundsskattesatsen sänktes. Samfundsskattesatsen i Finland måste även i fortsättningen hållas på en internationellt sett konkurrenskraftig nivå, säger Centralhandelskammarens ledande skatteexpert Emmiliina Kujanpää.

– De här siffrorna gällande samfundsskatten åskådliggör företagens centrala roll som finansiärer av den offentliga servicen i vår region. I det långa loppet så är det sist och slutligen de framgångsrika företagen som är kommunernas absolut viktigaste finansiella säkerhet, säger Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Samfundsskatten är bara en av skatterna som företagen ska betala och redovisa. Centralhandelskammaren publicerar i början av år 2020 en stor skatteutredning där man per region granskar de skatter som företagen betalar och redovisar.

Grafer: Samfundskatt på Mellersta Österbotten år 2018

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN