Pohjanmaan kauppakamarilta stipendi Itälän koulun matematiikan opetuksen kehittämiseen

it education with children group in school at computer science class learning leassons and practice typing

Pietarsaarelainen Itälän koulu on saanut 2500 euron suuruisen stipendin Martin Granholmin stipendirahastosta. Apurahan myöntämisestä päätti stipendirahastoa hallinnoiva Pietarsaaren kauppakamariosaston rahastovaliokunta.

Alakoulun 133 oppilaasta noin kolmannes on maahanmuuttajataustaisia. Tämän vuoksi koulu on joutunut miettimään matematiikan opetusta aivan uudella tavalla. Matematiikka on aine, jota opiskellaan kaikkialla maailmassa ja matematiikan kieli on yhteinen kaikille. Mutta kuinka opettaa sitä, kun opettajalla ja oppilaalla ei ole yhteistä kieltä? Käsitteiden vaikeus voi saada maahanmuuttajataustaisten oppilaiden innostuksen matematiikkaan hiipumaan ja motivaation matematiikan opiskeluun vähenemään.

Itälän koulun tavoitteena on saada enemmän toiminnallisuutta matematiikan tunneille. Stipendirahoilla kouluun hankitaan Varga-Neményi -kouluttaja koulun kaikille kymmenelle opettajalle. Lisäksi stipendirahaa käytetään uusien toiminnallisten matematiikan oppimisvälineiden hankintaan.

Martin Granholmin stipendirahasto on suunnattu ammattitaitoaan kehittäville, ensisijaisesti matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opettajille Pietarsaaren seudulla. Stipendi voidaan myöntää yksittäisille opettajille tai opettajaryhmille ja se on haettavissa syksyisin.

Mikä on Varga-Neményi –menetelmä?

Varga-Neményi -menetelmä on oppilasta ja hänen ajatteluaan kunnioittava tapa opettaa matematiikkaa. Koulussa opettaja ohjaa oppilaita työskentelemään sekä yhdessä että yksilöllisesti. Matematiikan keskeiset käsitteet tulevat tutuiksi, kun oppilaat näyttelevät, leikkivät, vertailevat, järjestävät, rakentavat, kuuntelevat, piirtävät ja katsovat. He puhuvat ja kirjoittavat sekä suomen että matematiikan kielellä itse tekemistään havainnoista.

Oivaltaminen ja ymmärtäminen johdattelee matemaattiseen ajatteluun. Oppilaan taidot ja tiedot kehittyvät laaja-alaiseksi osaamiseksi, jota jokainen meistä tarvitsee niin opiskellussa, työssä kuin arkisessa elämässä.

Tulostettava mediatiedote