Saavutettavuus on kilpailukykyisen kunnan edellytys

Liikenneinfran kunto ja toimivuus korostuvat Suomen kaltaisessa harvaan asutussa, pitkien etäisyyksien maassa. Liikenneyhteydet ovat keskeisessä roolissa paitsi vientiteollisuuden ja matkailuelinkeinon näkökulmista, myös paikallisen yrittäjyyden edistämisessä. Kaikissa liikenteeseen liittyvissä ratkaisuissa kunnallisella ja alueellisella tasolla onkin arvioitava ratkaisujen vaikutukset yritysten ja alueiden kilpailukyvylle.

Alueiden elinvoima on riippuvainen niiden sisäisistä ja erityisesti alueiden välisistä toimivista liikenneyhteyksistä. Hyväkuntoinen liikenteen infrastruktuuri ja toimiva väyläverkosto ovat yritysten tuotannollisen toiminnan edellytys ja ne vaikuttavat yritysten sijoittumiseen. – Kuljetusten toimintavarmuus, nopeus ja kustannustehokkuus ovat merkittäviä tekijöitä, kun yritykset suunnittelevat investointejaan, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

– Kauppakamarialueelle investoidaan lähivuosina tämänhetkisen tiedon mukaan lähes 3,7 miljardin euron arvosta elinkeinoelämän hankkeisiin. Kaikkien näiden onnistuneelle toteuttamiselle hyvä liikenneinfra on avainroolissa, huomauttaa Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä. – Pelkästään uusia tuulivoimainvestointeja on käynnissä tai käynnistymässä noin 2,5 miljardin euron arvosta.
Kunnat ja kaupungit rahoittavat peräti 45 prosenttia Suomen liikenneväylien kunnossapidon ja investointien kokonaiskustannuksista.

Kunnat osallistuvat vapaaehtoisesti yhteishankkeisiin valtion kanssa, jos näkevät sen hyödylliseksi yhdyskuntiensa kehittämiselle. Kunnilla ei ole kuitenkaan omien tehtäviensä rahoittamisen lisäksi rahaa valtion liikennehankkeiden pelastamiseen. Kun valtio ja kunnat hoitavat omat perusvastuunsa, paranevat edellytykset myös kuntien ja valtion hyödyllisille yhteishankkeille ja niiden uusille rahoitusratkaisuille.

Tiestön kunnon ja kapasiteetin ylläpitämiseen tarvitaan paikallisia ja alueellisia täsmäinvestointeja: tarpeellisia ohituskaistoja, toimivia liittymiä ja pullonkaulojen poistamista sekä raskaan liikenteen palvelualueita. Raskaan liikenteen kuljetusväylät on huomioitava liikenne- ja kaavasuunnittelussa. Maankäytön suunnittelussa on myös turvattava huolto- ja jakeluliikenteen toimintaedellytykset kaupunkikeskustoissa.

Pohjanmaan kauppakamari nostaa osana kuntavaaliteesejään esiin liikenneinfraan liittyviä hankkeita. Näiden hankkeiden edistäminen niin kunnissa kuin kuntien yhdessä elinkeinoelämän kanssa tekemässä edunvalvonnassa on erittäin tärkeää tulevalla valtuustokaudella.

Pohjanmaan kauppakamari vaatii yritysten kilpailukykyä merkittävästi parantavia liikenneinfrahankkeita toteutettavaksi:

 • Valtatietä 8 on parannettava ohituskaistoin: nyt Vaasa–Oravainen-välille rakenteilla olevien ohituskaistojen lisäksi on saatava rahoitus Oravaisten pohjoispuolella suunnitteilla olevan neljän ohituskaistan toteutukseen.
 • Kokkolan Eteläväylä on nelikaistaistettava.
 • Lentoyhteyksien jatko on varmistettava ja tarkoituksenmukaisista reiteistä ja aikatauluista on huolehdittava koronatilanteen helpottaessa.
 • Kokkolan ratapiha on parannettava ja satamaan on saatava kaksoisraide.
 • Oulun kolmioraide ja Heikkilänkankaan liikennepaikka on toteutettava.
 • Hopeakiven sataman syvälaituri on pidennettävä.
  Seinäjoki–Tampere-välille on saatava kaksoisraide nopeuttamaan junayhteyttä.
 • Vaasan satamatie on toteutettava.
 • GigaVaasa-akkutehdasalueen liikennejärjestelyt on suunniteltava ja toteutettava.
 • Vaasan satamaväylä on levennettävä ja syvennettävä kymmeneen metriin.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN