Pohjanmaan kauppakamarin kuntavaaliteesit

Alueen kasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi on tehtävä töitä niin yrityksissä, kunnissa kuin poliittisessa päätöksenteossa. Jotta alueen elinkeinoelämä voi menestyä myös jatkossa, on saavutettavuuden oltava kunnossa, osaajien riittävyys on turvattava, alueen on oltava houkutteleva, kaavoitus- ja lupaprosessien sujuvia ja kuntien on päätöksenteossaan otettava elinkeinoelämän tarpeet ja kilpailukyky huomioon. Suomi nousee kriisin jälkeen kasvu-uralle vain, jos meillä on kunnissakin kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan ja työllistämään sekä ihmisiä yrittämään ja tekemään töitä.

Pohjanmaan kauppakamari on koostanut alueen elinkeinoelämän näkemyksen yhteen ja vie tätä näkemystä aktiivisesti kuntavaaliehdokkaille. Tälle sivulle koostamme kauppakamarin vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyvät teesit, kannanotot ja muut kirjoitukset.

InFocus – Kokkolan seudun yritysten näkemys kuntavaaleihin 

InFocus – Pietarsaaren seudun yritysten näkemys kuntavaaleihin

InFocus – Vaasan seudun yritysten näkemys kuntavaaleihin

Paula Erkkilän kolumni Österbottens tidningissä 4.3.2021: Kommunala beslutsfattare 2.0

Pohjanmaan kauppakamarin kannanotto kuntien tulevaisuudesta ja kuntataloudesta

Pohjanmaan kauppakamarin kannanotto liittyen alueen vetovoimaan ja osaavaan työvoimaan

Pohjanmaan kauppakamarin Kokkolan ja Pietarsaaren palveluvaliokunnan valmistelema kannanotto koskien julkisia hankintoja

Pohjanmaan kauppakamarin kannanotto liittyen liikenneinfraan

Suuri Veroselvitys: Hyvä talouskehitys siivitti verotuotot kasvuun ennen koronakriisiä

Kauppakamari kokosi yhteen tiedot alueen jo käynnistyneistä tai lähiaikoina toteutuvista investoinneista ja niiden työllisyysvaikutuksista. Tämä julkaistiin Kuka sammuttaa valot vai onko teollisuuden osaajapulaan vielä jotain tehtävissä? -tilaisuudessa 2.6.2021 (katso tallenne tilaisuudesta). Aiheeseen liittyvä tiedote on Teknologiateollisuus ry:n verkkosivuilla. Ulkomaisen työvoiman välttämättömyys elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta kävi selvästi ilmi myös Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:n uudesta väestöennusteesta.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN