Österbottens handelskammares teser inför kommunalvalet

För att trygga tillväxten och välfärden i regionen krävs det insatser av såväl företagen som kommunerna och inom det politiska beslutsfattandet. För att regionens näringsliv ska vara framgångsrikt även i framtiden måste tillgängligheten vara bra, det måste finnas tillräckligt med kunnigt folk, regionen bör kännas attraktiv, planläggningen och tillståndsprocesserna bör vara smidiga och kommunerna bör beakta näringslivets behov och konkurrenskraft i sitt beslutsfattande. Efter krisen återgår Finland till tillväxtspåret enbart om våra kommuner också har en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö som lockar företagen att investera och anställa folk samt uppmuntrar människor till företagande och arbete.

Österbottens handelskammare har sammanställt näringslivets synpunkter och för dessa aktivt vidare till kommunalvalskandidaterna. På denna sida samlar vi handelskammarens teser, ställningstaganden och övrigt material som härrör sig till kommunalvalet 2021.

InFocus – Synpunkter inför kommunalvalet från företagen i Karlebyregionen

InFocus – Synpunkter inför kommunalvalet från företagen i Jakobstadsregionen

InFocus – Synpunkter inför kommunalvalet från företagen i Vasaregionen

Paula Erkkiläs kolumn i Österbottens tidning 4.3.2021: Kommunala beslutsfattare 2.0

Österbottens handelskammares ställningstagande gällande kommunernas framtid och den kommunala ekonomin

Österbottens handelskammares ställningstagande gällande regionens attraktion och kompetens

Ett ställningstagande om offentliga upphandlingar som utarbetats av Österbottens handelskammares serviceutskott i Karleby och Jakobstad

Österbottens handelskammares ställningstagande gällande trafikinfra

Suuri Veroselvitys: Hyvä talouskehitys siivitti verotuotot kasvuun ennen koronakriisiä

Handelskammaren har samlat information om de investeringar som redan inletts eller kommer att genomföras inom en nära framtid i regionen och om deras sysselsättande effekter. Det här presenterades på evenemanget Vem släcker ljuset eller kan man ännu göra något åt kompetensbristen inom industrin? den 2 juni 2021 (se inspelningen från evenemanget). Ett pressmeddelande om detta finns på Teknologiindustrins webbsida. Nödvändigheten av utländsk arbetskraft med tanke på näringslivets verksamhetsförutsättningar framgick också tydligt av den nya befolkningsprognosen som konsultbyrån för regionutveckling MDI har publicerat.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN