Turveratkaisut tehtävä hallituksen puoliväliriihessä

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Oulun kauppakamareiden kannanotto

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama turvetyöryhmä luovutti 31.3.2021 raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Työryhmä ehdottaa 26 kohdan toimenpidekokonaisuutta turveyrittäjien tilanteen parantamiseksi, kaukolämmön huoltovarmuuden, ja kasvu- ja kuiviketurpeen tuotannon turvaamiseksi sekä uusien korkeamman jalostusarvon turvetuotteiden kehittämiseksi.

Kauppakamarit toteavat, että energiaturpeen käytöstä luopuminen on väistämätön asia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mutta se tulee toteuttaa hallitusti ja oikeudenmukaisesti. Suomen hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettu energiaturvetuotannon hallittu puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on kuitenkin muuttunut nyt verotuksen ja päästöoikeuksien hintojen kautta hallitsemattomaksi alan alasajoksi. Turpeella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Energiaturpeen liian nopean alasajon kerrannaisvaikutukset ovat massiivisia niin huoltovarmuuden, työllisyyden, kotieläintuotannon kuin kasvihuoneiden näkökulmasta.

Kauppakamarit pitävät hyvänä työryhmän esitystä turpeen verottoman laitoskohtaisen käytön nostamisesta viidestä tuhannesta kymmeneen tuhanteen megawattituntiin sekä turpeen turvavarastoinnista maksettavan korvauksen nostamisesta. – Näillä toimilla olisi merkitystä varsinkin pienemmille kaukolämpöyrityksille, joilla ei välttämättä ole resursseja investoida uuteen tuotantokapasiteettiin nopealla aikataululla turpeen saatavuuden vähetessä, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä. – Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla lämpölaitosten polttokattiloiden jäljellä oleva tekninen käyttöikä on 10-30 vuotta. Koko maassa on arvioitu, että kaukolämpöyhtiöille koituu 150-250 miljoonan euron investoinnit laitoksiin.

Kauppakamarit nostavat esiin, että erityisen kiire on yrittäjien tilanteen parantamiseen kohdistuvilla toimilla.
– Turveyrittäjät tulee auttaa tämän akuutin kriisin läpi ja heidän toimeentulonsa on turvattava liiketoiminnasta luopumisen yhteydessä. Käytännössä moni yrittäjä on tilanteessa, jossa liikevaihto kuihtuu nollaan ja turvetuotantokalusto ruostuu nevan reunaan, sanoo Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen. Kauppakamarit pitävät tärkeänä, että työryhmän esittämät turvetoimialan yritystoiminnan kertaluontoinen luopumispaketti sekä yritysten hallittu siirtymä uuteen yritystoimintaan etenevät pikaisesti rahoitettaviksi.

Kauppakamarit korostavat, että erityistä huolta on kannettava kotieläintuotannossa ja kasvihuonetuotannossa käytettävien kuivike- ja kasvuturpeen saatavuudesta. Tuotantoresurssien varmistamiseksi näkymää tulisi luoda pitemmälle tulevaisuuteen, kun tuotanto ei enää saa apua energiaturpeen nostosta. – Hätä on iso, koska esimerkiksi yhdeksän kymmenestä Suomen kauppapuutarhasta on kertonut joutuvansa lopettamaan, jos turvetta ei voi käyttää kasvualustana, huomauttaa Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen. – Esimerkiksi broileritilojen salmonellattomuus ja antibiootiton lihantuotanto perustuu kuiviketurpeen käyttöön. Sen toimitusongelmat voivat vaarantaa tuotantoon suunnitellut isot investoinnit.

Rahoitusta esitettyihin toimenpiteisiin on luvassa Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Ongelmana kuitenkin on, että sillä ei voida korvata yrittäjille koituvia menetyksiä. – Tämän vuoksi tulee huolehtia siitä, että hallitus löytää viimeistään puoliväliriihessä kansallisen rahoituksen niille toimille, jotka kohdistuvat yrityksiin, painottaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Lisätietoja:

Pohjanmaan kauppakamari, johtaja Paula Erkkilä, 044 781 0406 tai paula.erkkila@kauppakamari.fi tai toimitusjohtaja Juha Häkkinen, 050 056 1036, juha.hakkinen@kauppakamari.fi
Oulun kauppakamari, toimitusjohtaja Jari Tuovinen, 044 313 4505, jari.tuovinen@kauppakamari.fi tai Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja, 0400 682 403, esa.pellikainen@kauppakamari.fi
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, 040 534 0875, pertti.kinnunen@kauppakamari.fi

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN