Usean hatun ongelma: henkilö hallituksen jäsenenä edustaessaan useaa tahoa samanaikaisesti

Osakeyhtiössä yhtiökokous valitsee pääsääntöisesti yhtiön hallituksen. Listaamattomassa osakeyhtiöissä, joissa on useita omistajia, on tavallista, että osakkeenomistajat ehdottavat hallitukseen henkilöitä, joiden valinnasta yhtiökokous päättää. Osakeyhtiöissä, joiden omistajina on useita muita osakeyhtiöitä, usein kukin yhtiö nimeää jäseniä hallitukseen, kun taas kuntaomistajat nimittävät usein luottamustoimessa olevia henkilöitä hallitukseen, kuten esimerkiksi kunnanvaltuutettuja, osallistumaan kuntaomisteisen yhtiön toimintaan.

Omistaja tavallisesti odottaa, että omistajan nimeämä hallituksen jäsen huolehtii kyseisen omistajan eduista ja edistää omistajan intressejä yhtiössä. Mutta miten asia on? Voiko hallituksen jäsen edistää yhden omistajan etua? Miten hallituksen jäsenen tulisi toimia tällaisissa tilanteissa?

Lue DKCO:n Adine Lagusin kirjoittama artikkeli