Styrelsearbete när man sitter på flera stolar

I ett aktiebolag väljer i regel bolagsstämman bolagets styrelse. I onoterade aktiebolag med flera ägare är det vanligt att varje aktieägare nominerar personer till styrelsen som sedan bolagsstämman väljer. I privata aktiebolag med flera andra aktiebolag som ägare nominerar ofta respektive bolag ledamöter till styrelsen, medan kommuner ofta nominerar förtroendevalda från t.ex. stadsfullmäktige att medverka i det kommunala aktiebolagets styrelse.

I dylika fall är det inte ovanligt att det från ägarens sida uppstår förväntningar på att den styrelseledamot som ägaren nominerat ska tillvarata ägarens intressen och springa ägarens ärenden. Hur är det, kan man göra så? Hur ska man som styrelseledamot agera i dylika situationer?

Läs spesialartikeln av Adine Lagus, DKCO’s Senior Associate