Man måste kunna nå ut i världen från landskapen även i fortsättningen

Vaasan lentoasema | Vasa flygfält. Foto: Katja Lösönen

Framtiden för flygfälten i landskapen är återigen på tapeten. Kommunikationsministern lyfte fram i offentligheten att det inte finns råd att behålla den nuvarande flygtrafikvolymen, men påminde om att flygtrafiken även i framtiden måste stödja exporten och turismen. Nu undersöker man dock om en del flyg kunde ersättas med tåg och bussar.

Österbottens handelskammarområde har länge varit i framkant när det gäller export i Finland. På samma sätt är sysselsättningen i toppklass och arbetslösheten lägst i hela landet. Mellersta Österbotten och Österbotten är exemplariska på många ekonomiska mått, och de skapar välmående till hela landet via betydande skatteintäkter. Båda landskapen upplever för närvarande en enastående investeringstornado, och enligt aktuell information kommer de privata investeringarna inom området att uppgå till 17 miljarder euro fram till slutet av decenniet. En del av dessa investeringar är redan under uppbyggnad, en del väntar på det slutliga beslutet och en del är mitt i tillståndsprocessen.

Tiotals nya företag som antingen etablerar sig i regionen eller redan är etablerade här växer eller inleder helt ny produktion. Planer finns för exempelvis vind- och solenergi, vätgasproduktion, batteri-, kemisk- och skogsindustri, livsmedelsproduktion samt olika projekt inom cirkulär ekonomi. Klimatförändringen och den gröna omställningen driver de flesta av dessa investeringar, och med hjälp av dem bromsas klimatförändringen, alltså man räddar världen med dem.

– Vi får inte försvaga tillgängligheten i en situation där den behövs mer än någonsin. Nu måste vi på alla sätt ta hand om de element som möjliggör investeringar och därigenom ekonomisk tillväxt, påpekar Österbottens handelskammares ordförande Janne Ylinen.

När investeringarna har förverkligats måste lösningarna som produceras nå ut i världen. Flygförbindelser är det enda sättet att smidigt och snabbt nå världen från regionen. Flyg möjliggör att Finland är med på handels- och investeringskartor. Därför är diskussionen som återigen kretsar kring flygtrafiken och dess anslutningar extremt farlig.

– I regeringsprogrammet står det att utvecklingen av flygförbindelser i hela Finland främjas för att uppnå målet om en tre timmars tillgänglighet, och Finavias nuvarande flygplatsnätverk ska behållas i sin nuvarande form. Dessa gemensamma löften måste hållas, påpekar Österbottens handelskammares verkställande direktör Paula Erkkilä.

– Finlands långsiktiga mål bör vara att öka tillgängligheten och livskraften för olika ekonomiska områden. Denna synvinkel får inte ignoreras när frågor om flygtrafiken behandlas i höstens budgetförhandlingar. I internationell konkurrens är vi lika starka som vår svagaste länk i tillgänglighet, fortsätter Erkkilä.

– Näringslivet behöver ett budskap om en stabil verksamhetsmiljö. Genom att klippa av vingarna på landskapen riskerar Finland att isolera sig ännu mer trafikmässigt och logistiskt och bli ännu mer avskilt från omvärlden. Flygförbindelser med sina olika effekter är en liten kostnad för det unika arbete vi erbjuder världen, sammanfattar Ylinen.