Yhteisöjen tulolähdejakoa ollaan muuttamassa

Nykyisin yhteisöjen tulot jaetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Eri tulolähteiden verotettava tulo lasketaan eri verolakien perusteella. Useassa yrityksessä koko toiminta kuuluu selkeästi elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jolloin tulolähdejako ei välttämättä vaikuta yhtiön toimintaan lainkaan. Rajanveto-ongelmia on syntynyt tyypillisesti silloin, kun yhtiö harjoittaa myös arvopaperikauppaa tai sillä on kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin liittyvää toimintaa.

Tulolähdejaon muutoksesta kirjoittaa KPMG:n veroasiantunija Riina Eskola.

Lue artikkeli