Ändring i indelningen av bolagens inkomstkällor

För närvarande indelas bolagens inkomster i inkomstkällor för näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet. De olika inkomstkällornas beskattningsbara inkomst beräknas på basen av olika skattelagar. I många företag hör hela verksamheten tydligt till inkomstkällan för näringsverksamhet varvid indelningen av inkomstkällor nödvändigtvis inte inverkar på bolagets verksamhet överhuvudtaget. Problem gällande gränsdragningen har uppstått i synnerhet då bolaget också idkar värdepappershandel eller har verksamhet i anslutning till fastigheter och aktielägenheter.

KPMG:s skatteexpert Riina Eskola skriver om ämnet.

Läs artikeln (på finska)

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN