Yrityksissä vahva usko tulevaan

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksillä menee nyt selvästi hyvin, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystensä parissa toteuttama Business Panel. Kaikki yritysbarometrin mittarit ovat nousseet jyrkästi edellisestä, marraskuisesta, mittauksesta. Kaikkien toimialojen ja kaikkien seutujen kaikki mittarit ovat nyt selvästi nollaviivan yläpuolella. Mittarit ovat näyttäneet näin positiivisilta viimeksi keväällä 2011.

Lähempi tarkastelu tuo esiin jonkin verran eroja toimialojen välillä. Teollisuuden ja palvelualojen näkymät ovat kaupan alan näkymiä hiukan positiivisemmat. Kaupan alalla jo pitkään valinnut kuilu muihin aloihin on säilynyt jokseenkin ennallaan.

Liikevaihdon ja tilauskannan saldoluvut ovat kaikilla toimialoilla jyrkässä nousussa, mutta kaupan alalla saldoluvut ovat teollisuutta ja palvelualaa alemmalla tasolla. Kaupan alan liikevaihdon saldoluku oli viime keväänä samalla tasolla kuin nyt, mutta kovat odotukset sulivat vuoden edetessä. Toivotaan, että kaupan alan liikevaihto-odotukset täyttyvät tänä vuonna ja ala lähtee alueella kunnolla nousuun.

Lisätyövoiman tarve on teollisuuden yrityksissä selvästi muita aloja suurempi. Tunnelmaa kuvaava saldolukukäyrä on jyrkässä nousussa kaikilla toimialoilla, mutta palvelualalla tunnelma on selvästi muita aloja korkeammalla tasolla.

Kaikki kauppakamarialueen seudut ovat kehittyneet erittäin positiivisesti sitten marraskuun mittauksen. Kahdessa edellisessä mittauksessa kokonaistilanne on Pietarsaaren seudulla näyttänyt hiukan muita seutuja epävarmemmalta. Muut mittarit ovat nyt eri alueilla hyvinkin samalla tasolla, mutta Pietarsaaressa tunnelman saldoluku on vielä muita alueita alhaisemmalla tasolla. Tämä on hyvin tyypillistä Business Panelin mittareille, muut mittarit nousevat ensin ja tunnelma yrityksissä nousee vasta, kun muiden mittareiden parannus alkaa tuntua ja näkyä arjessa.

Lue koko mediatiedote

Business Panel 4/17 -kuvasarja

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN