Pula osaavasta työvoimasta jäytää

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksillä menee hyvin, vaikka kevään mittauksessa näkyneet kovat odotukset ovat osin sulaneet vuoden edetessä, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystensä parissa toteuttama Business Panel. Yritysbarometrin mittareista liikevaihto, tilauskanta ja henkilöstö ovat laskeneet jonkin verran keväästä. Siitä huolimatta tunnelmasta kertova mittari on noussut huhtikuisesta mittauksesta. Kaikki mittarit ovat kuitenkin selvästi nollaviivan yläpuolella.

Jo viime syksyn mittauksessa nähty kehitys on jatkunut ja yritysten toimintaa haittaavista tekijöistä pula osaajista on kasvanut edelleen ja on merkittävin kasvun este. Osaajapulasta kärsiviä yrityksiä on nyt yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä ja 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Suurimmat haasteet ovat rakennusalalla, jossa ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta kärsii peräti 60 prosenttia yrityksistä. Palveluissa vastaava luku on 53 prosenttia ja teollisuudessa 43 prosenttia. Rekrytointiongelmat ovat pienimmät kaupan alalla, jossa joka viides nostaa asian esille.

Kaupan alan merkittävin kasvun este on riittämätön kysyntä, josta kärsii alalla joka kolmas yritys. Teollisuudessa riittämättömästä kysynnästä kärsiviä on saman verran, mutta rakennusalalla osuus on peräti 40 prosenttia. Tilanne on helpoin palvelualalla, jossa vain 13 prosenttia yrityksistä kokee kysynnän riittämättömänä. 24 prosentilla vastaajista ei ole tuotantokapeikkoja, määrä on säilynyt ennallaan kahdesta edellisestä barometristä.

Lue koko mediatiedote

Business Panel 11/17 -kuvat

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN