Bristen på kompetent arbetskraft oroar

Det går bra för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten trots att de höga förväntningarna som kunde skönjas i vårens mätning har minskat något under året. Det här framkommer i Österbottens handelskammares Business Panel som görs bland företagsmedlemmarna. Bland indikatorerna i företagsbarometern så har omsättningen, orderstocken och personalen sjunkit en aning sedan våren. Trots detta så har indikatorn för stämningen ökat sedan mätningen i april. Alla indikatorerna ligger ändå klart ovanför nollstrecket.

Utvecklingen som kunde skönjas redan förra hösten har fortsatt och bland faktorerna som begränsar företagens verksamhet har bristen på kunnigt yrkesfolk ökat ytterligare och är det mest betydande hindret för tillväxten. Det finns nu nio procentenheter flera företag som lider av arbetskraftsbrist jämfört med på våren och 13 procentenheter fler än för ett år sedan. De största utmaningarna finns inom byggbranschen där upp till 60 procent av företagen lider av arbetskraftsbrist. I servicebranschen är motsvarande siffra 53 procent och inom industrin 43 procent. Rekryteringsproblemen är mindre inom handeln där var femte är drabbad.

Det största tillväxthindret inom handeln är otillräcklig efterfrågan, som vart tredje företag lider av. Inom industrin lider lika många av otillräcklig efterfrågan men inom byggbranschen är andelen så mycket som 40 procent. Läget är bäst inom servicebranschen där endast 13 procent av företagen upplever att efterfrågan är otillräcklig. 24 procent av respondenterna har inga produktionshinder, en nivå som är oförändrad sedan två barometrar tillbaka.

Läs hela pressmeddelandet

Business Panel 11/17 bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN