Stark framtidstro i företagen

Enligt Österbottens handelskammares företagsbarometer Business Panel går det nu helt klart bra för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Företagsbarometerns alla mätare har ökat kraftigt sedan föregående mätning i november. Alla mätare för alla branscher och för alla regioner ligger nu klart över nollstrecket. Senast det såg så här positivt ut var på våren 2011.

En noggrannare granskning visar på en del skillnader mellan branscherna. Utsikterna för industrin och servicebranschen är något positivare än för handelsbranschen. Klyftan som redan länge funnits mellan handelsbranschen och de andra branscherna är fortfarande lika stor.

Saldotalen för omsättningen och orderstocken ökar kraftigt inom alla branscher men inom handelsbranschen är saldotalen på en lägre nivå än för industri och service. Saldotalet för omsättningen inom handeln var på samma nivå i fjol på våren som det är nu, men de höga förväntningarna rann ut i sanden i takt med att året fortskred. Vi får hoppas att handelsbranschens förväntningar gällande omsättningen går i uppfyllelse i år och att branschen får ett uppsving i regionen.

Behovet av mera arbetskraft är betydligt större inom industriföretagen än inom andra branscher. Saldotalskurvan som beskriver stämningen är kraftigt uppåtgående inom alla branscher men inom servicebranschen är den på en klart högre nivå än inom de andra branscherna.

Handelskammarområdets alla regioner har utvecklats mycket positivt sedan mätningen i november. I de två föregående mätningarna har helhetsläget i Jakobstadsregionen sett något osäkrare ut än för de andra regionerna. Övriga mätare är nu i stort sett på samma nivå inom de olika regionerna men i Jakobstadsregionen är saldotalet för stämningen ännu på en lägre nivå än för de andra regionerna. Det här fenomenet är mycket typiskt för mätarna i Business Panel. Först börjar de övriga mätarna peka uppåt och sen, när förbättringen gällande övriga mätare har börjat kännas och märkas i vardagen, då först stiger stämningen.

Läs hela pressmeddelandet

Business Panel 4/17 bilder

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN