Suomen on aktiivisesti houkuteltava ammattiosaajia ulkomailta – Työperusteinen maahanmuutto on välttämättömyys

Multicultural group behind laptop

Työperusteiseen maahanmuuttoon on otettava aktiivinen ote, sillä Suomi ei selviä ilman ulkomaalaisia osaajia. Yhteiskunnan hyvinvointi ja taloudellinen menestys ovat tulevaisuudessa kiinni siitä, pystymmekö rekrytoimaan korkeaa osaamista ja ammattitaitoista henkilöstöä myös ulkomailta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen väkiluku on kasvanut viimeisten 30 vuoden aikana yli puolella miljoonalla. Samaan aikaan kuitenkin työllisten määrä on supistunut noin 40 000 henkilöllä. Väestöennusteen mukaan työikäisten määrä vähenee 50 000 henkilöllä vuosina 2018-2030, kun muut ikäluokat kasvavat 265 000 henkilöllä.

Nykyinen työvoimapula ja tulevaisuuden väestönkehitys vaativat järeitä toimenpiteitä työvoiman saatavuuden kasvattamiseksi. Tämä tarkoittaa myös merkittävästi nykyistä suurempaa työperusteista maahanmuuttoa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Suomi on kansainvälisesti houkutteleva maa tulla töihin.

Niukkuus työntekijöistä näkyy jo nyt työvoimapulana eri puolilla maata. Pohjanmaan kauppakamarin marraskuussa toteuttamassa suhdannebarometrissä 41 prosenttia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksistä kertoi työvoimapulan jarruttavan toimintaansa. Tämä tarkoittaa, että potentiaalista kasvua jää tapahtumatta, kun yritykset eivät laajenna liiketoimintaansa henkilöstöpulan vuoksi. Työvoiman saatavuusongelmat uhkaavat myös siirtää tuotantoa ja työtä pois Suomesta, sillä kansainvälisesti toimivat yritykset teettävät työtä siellä, mistä löytyy tekijöitä.

Suomen tulisikin ottaa oppia Kanadasta ja alkaa aktiivisesti rekrytoimaan kansainvälistä osaamista. Kanada tarjoaa pysyviä oleskelulupia koulutetuille työnhakijoille niiltä aloilta, joilla on työvoimapulaa tai joiden osaamisen katsotaan olevan arvokasta yhteiskunnalle. – Voisimme soveltaa mallia välittömästi täällä opiskeleviin 20 000 ulkomaalaiseen opiskelijaan antamalla heille mahdollisuus hakea pysyvää oleskelulupaa. Meidänkin alueellamme on valtava joukko kansainvälisiä opiskelijoita, joilla on sellaista kieli- ja kulttuuriosaamista, josta vientivetoiselle alueellemme olisi hyötyä, linjaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Suomen tulisi myös välittömästi luopua EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien, Suomesta työlupaa hakevien saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkinnan poistaminen parantaisi työllisyyttä, edistäisi talouskasvua sekä auttaisi yrityksiä rekrytoimaan nopeammin ammattiosaajia, joista on tällä hetkellä pulaa. Saatavuusharkinnasta luopuminen olisi Suomelle kilpailuetu, joka parantaisi yritysten kilpailukykyä kansainvälisesti.

– Jäsenkyselyymme vastanneista yrityksistä 29 prosentilla on ulkomaalaisia työntekijöitä palkkalistoillaan ja 18 prosenttia olisi kiinnostunut palkkaamaan ulkomaista työvoimaa. Rekrytointiprosessin hankaluus pelottaa valitettavan monia, kertoo kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Tulostettava kannanotto

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN