Holdingyhtiörakenne – yleisiä huomioita ja verotuksellisia näkökohtia

Keskustelu holdingyhtiöiden ympärillä käy aika ajoin kuumana julkisuudessa ja asiaan liittyy paljon väärinymmärrystä ja tietämättömyyttä. Holdingyhtiötä perustettaessa tai sitä harkittaessa luonnollisesti mietittäviksi tulevat kyseisen yhtiörakenteen edut ja haasteet. Lisäksi on mietittävä, millaisia asioita on otettava huomioon holdingyhtiörakennetta perustettaessa.
Tässä artikkelissa esitellään asiaa tilintarkastajan ja veroasiantuntijan näkökulmista sekä kuvataan, millaisiin seikkoihin pk-yrityksissä tyypillisesti tulee asiaa harkitessa kiinnittää huomiota. Kansainvälisiä rakenteita tai listattuja yhtiöitä ei tässä kirjoituksessa käsitellä.

Lue EY:n Olli Penttilän ja Jussi Pellikan artikkeli holdingyhtiörakenteesta