Holdingbolagsstruktur – allmänna kommentarer och skattemässiga aspekter

Ett holdingbolag eller ett förvaltningsbolag, är ett bolag vars syfte är att äga, förvalta och kontrollera ett eller flera andra bolag. Holdingbolaget kontrollerar verksamheten utifrån ett aktiemajoritetsinnehav och kan till exempel fungera som moderbolag i en koncern.

Läs artikeln om holdingbolagsstrukturen som EY:s Olli Penttilä och Jussi Pellikka har skrivit