Kasvata taloudellista puskuria tehokkammalla likviditeetin hallinnalla

Likviditeetillä tarkoitetaan yleisesti yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista. Hyvä likviditeetti tarkoittaa, että yrityksen lyhyen aikavälin tulot ja menot ovat tasapainossa ja että yritys selviytyy luottojensa maksusta siinä tahdissa kuin ne lankeavat maksettaviksi. Hyvä likviditeetti tarkoittaa myös sitä, että yritys on varautunut odottamattomiin kuluihin tai talouden tasapainoa heilutteleviin suhdannevaihteluihin.

Pienten ja keskisuurten yritysten likviditeetin parantamiseen on monia keinoja. Tämä artikkeli tarjoaa vinkkejä siihen, miten likviditeetin hallinnalla vahvistetaan yrityksen taloudellista puskuria.

Lue DKCO:n Nathalie Myrskogin kirjoittama artikkeli (ruotsiksi)

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN