Skapa ekonomisk buffert genom smartare likviditetshantering

Med likviditet avses i allmänhet företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. En god likviditet innebär att företaget har en bra balans mellan de inkomster och utgifter som strömmar genom företaget på kortare sikt och att företaget klarar av att betala sina skulder i den takt som de förfaller. En god likviditet betyder också att företaget står bättre rustat mot oförutsedda utgifter eller konjunkturer som påverkar balansen i ekonomin.

Det finns flera metoder för att förbättra små och medelstora företags likviditet och denna artikel syftar till att ge några tips på hur en genomtänkt likviditetshantering stärker företagets ekonomiska buffert.

Läs hela artikeln som är skriven av Nathalie Myrskog, advokat på DKCO Advokatbyrå

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN