Österbottens handelskammare får ny direktör till Vasa

Österbottens handelskammare har utsett ekon.mag. Mikael Hallbäck till handelskammarens nya direktör i Vasa. Hallbäck har senast jobbat som direktör för resultatenheten för lednings- och organisationsutveckling på Levón-institutet vid Vasa universitet. Tjänsten på handelskammaren inleds 10.1.2022.

– Handelskammarens viktigaste uppgift är att på ett effektivt sätt bevaka och påverka frågor som gäller företagens verksamhetsmiljö. Genom denna rekrytering stärker vi handelskammarens intressebevakning och säkerställer ett effektivt påverkansarbete inom hela handelskammarområdet, säger Österbottens handelskammares styrelseordförande Ulf Nylund gällande rekryteringen.

– Vårt verksamhetsområde är så omfattande att det är bra att kunna dela på ansvaret för påverkansarbetet regionalt. Mikael kommer i fortsättningen att ansvara för intressebevakningen i Vasaregionen och Sydösterbotten, berättar Österbottens handelskammares verkställande direktör Paula Erkkilä.

– Handelskammarens direktör ska vara en utåtriktad nätverkare, resultatinriktad påverkare och dessutom teamspelare. Tack vare sin tidigare karriär så har Mikael redan ett brett företagsnätverk här i regionen, starka bevis på kompetens och aktivt arbete och dessutom har han som tidigare professionell ishockeyspelare en naturlig förmåga att jobba i team. Jag är övertygad om att Mikael är just den person som vårt team behöver, säger Erkkilä slutligen.

I fortsättningen ansvarar Hallbäck också för ledningen av handelskammarens kundrelationer. Uppgiften innebär att utveckla kundupplevelsen hos handelskammarens medlemsföretag som stöd för kurs- och serviceverksamheten. I Hallbäcks arbetsfält ingår utvecklingen av kundrelationer och dithörande verktyg samt utvecklingen av försäljningsprocesserna på hela handelskammarområdet.

– Jag är glad över valet och ser fram emot de nya utmaningarna som ligger framför mig, säger Mikael Hallbäck. – Regionen präglas av arbetsglädje och stora saker är på gång inom utvecklingen av näringslivet. Vi har ett konkurrenskraftigt internationellt företagsfält samt ett näringsliv och en offentlig sektor som till alla delar är livskraftiga och utvecklingsorienterade. Dessutom har stora investeringar gjorts och flera är på gång. Regionen har ett starkt utbud av yrkes- och högskoleutbildning samt en stark forskningssektor, och jag vill satsa på att utveckla samarbetet. Detta samarbete har också en betydande roll när det gäller tillgången på kunnig arbetskraft. Det är både inspirerande och utmanande att få komma med och påverka utvecklingen av näringslivets verksamhetsmiljö och utföra ett betydelsefullt arbete för regionen. Jag tror starkt på betydelsen av samarbete och jag anser att just det har varit och kommer att vara nyckeln till framgången i vår region. I detta sammanhang vill jag tacka Vasa universitet för de utmanande arbetsuppgifterna och för den goda arbetsgemenskapen samt för gott samarbete, ett samarbete som naturligtvis fortsätter.

– Pandemitiden har påskyndat digitaliseringen och vi vill också i fortsättningen erbjuda tjänster av högsta kvalitet och hålla jämna steg med utvecklingen. Digitala tjänster får inte försvaga tjänsteupplevelsen, utan snarare försnabba och underlätta tillgången till tjänster ur kundens synvinkel. Vi får dock inte glömma bort den service och de kurser som sker på ort och ställe, utan de har en stor roll även i fortsättningen, säger Hallbäck.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN